• Strona główna >
  • O nas >
  • Pomoc publiczna >
  • POIR.03.02.02-00-0136/16-00 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji profili geotechnicznych, zwłaszcza grodzic, zbrojonych włóknem szklanym

POIR.03.02.02-00-0136/16-00 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji profili geotechnicznych, zwłaszcza grodzic, zbrojonych włóknem szklanym

POIR.03.02.02-00-0136/16-00 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji profili geotechnicznych, zwłaszcza grodzic, zbrojonych włóknem szklanym

Nazwa Programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B R; Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Procedura udzielania zamówienia dla Projekt:

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji profili geotechnicznych, zwłaszcza grodzic, zbrojonych włóknem szklanym”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Numer Projektu: POIR.03.02.02-00-0136/16-00

Zadanie: „Zakup zestawu dwóch urządzeń do produkcji profili geotechnicznych”

Numer sprawy: ZO-01/16/1,2

Wróć