Geosiatka

Georuszty

Grupa Pietrucha jest producentem georusztów PolGrid, specjalistycznych geosyntetyków stosowanych w przedsięwzięciach z sektora inżynierii lądowej do stabilizacji i zwiększania nośności podłoża oraz separacji materiałów o różnym uziarnieniu. Georuszty są wykorzystywane w budownictwie komunikacyjnym, oraz innych projektach geotechnicznych. Proste i szybkie w montażu, georuszty pozwalają na zmniejszenie zużycia materiału, a w rezultacie obniżenie kosztów i skrócenie czasu inwestycji.

Geosiatki jednoosiowe

Specjalny rodzaj siatek produkowanych z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), który po etapie wytłaczania i perforacji rozciągany jest w kierunku podłużnym. Geosiatka wykonana z takiego materiału charakteryzuje się bardzo wysoką sztywnością i wytrzymałością w przedziale od 40 do 160 kN/m (w zależności od typu siatki). Geosiatka jednokierunkowa stosowana jest do zbrojenia skarp i nasypów, naprawy osuwisk oraz budowy ścian oporowych.

  • zbrojenie skarp i naprawa osuwisk

  • zabezpieczenia przeciwerozyjne

  • wzmacnianie i budowa poszerzeń nasypów

  • budowa przyczółków obiektów mostowych

  • obwałowania zbiorników wodnych, zapór i składowisk odpadów

Polgrid UX

  jedn. UX 40 UX 55 UX 80 UX 90 UX 120 UX 160
Typ polimeru   HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Minimalna zawartość sadzy % 2 2 2 2 2 2
Wytrzymałość na rozciąganie kN/m 40 55 80 90 120 160
Długość oczek mm 235(±20) 235(±20) 235(±20) 235(±20) 235(±20) 235(±20)
Szerokość oczek mm 16(±20) 16(±20) 16(±20) 16(±20) 16(±20) 16(±20)
Długość w rolce m 50 50 50 50 50 50
Szerokość w rolce m 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0