Oferta

Badania wytrzymałościowe

Oferujemy badania wytrzymałościowe produktów geosyntetycznych, prowadzone na najnowocześniejszych maszynach wytrzymałościowych, posiadających wszelkie wymagane świadectwa wzorcowania.

 

Laboratorium kontrolno-jakościowe Grupy Pietrucha jest wyposażone w system do badań wytrzymałościowych, w tym:

  • maszynę wytrzymałościową Instron 5982 o obciążalności do 100kN,

  • zaawansowany wideo-ekstensometr AVE2 z polem widzenie do 310 mm,

  • uchwyty hydrauliczne bocznego działania do testów rozciągania wraz z wkładkami do uchwytów płaskich (zakres grubości próbki od 0-35 mm)

  • oprogramowanie Bluehill 3.

Wszystkie urządzenia będące wyposażeniem laboratorium tj. maszyna wytrzymałościowa, ekstensometr, taśmy miernicze, suwmiarki oraz mikrometry posiadają aktualne świadectwa wzorcowania.