Zastosowanie

FloodWarden – vinyl flood protection barriers

The mobile flood-protection barriers FloodWarden allow for fast and efficient prevention against flood damage, protecting houses, retail buildings and industrial sites. The system allows for the top-quality flood protection at a considerably lower price in comparison to similar mobile flood-protection systems. It is a cutting-edge alternative to other makeshift solutions.

Zastosowanie

Grodzice SuperLock pod względem parametrów technicznych nie odbiegają od wielu rodzajów lekkich grodzic stalowych, a na dodatek ich pogrążanie może odbywać się na większe głębokości. Dzięki tak znacznej poprawie parametrów, grodzice SuperLock znajdują zastosowanie w projektach, w których grodzica PVC niewzmacniana nie mogła być wykorzystana ze względu na niewystarczający, niższy maksymalny moment zginający lub sztywność.