Zastosowanie

Grodzice hybrydowe

SuperLock to grodzice hybrydowe nowej generacji. Innowacyjne połączenie PVC z włóknami szklanymi ciągłym, dzięki któremu powstał kompozyt posiadający wszelkie zalety grodzic winylowych przy wyższych parametrach wytrzymałościowych i szerszym zakresie zastosowań. Profile geotechniczne SuperLock zyskały parametry dotychczas możliwe do uzyskania wyłącznie w oparciu o zupełnie inną i stosowaną od wielu lat technologię produkcji ze stali.

Zastosowanie

Grodzice SuperLock pod względem parametrów technicznych nie odbiegają od wielu rodzajów lekkich grodzic stalowych, a na dodatek ich pogrążanie może odbywać się na większe głębokości. Dzięki tak znacznej poprawie parametrów, grodzice SuperLock znajdują zastosowanie w projektach, w których grodzica PVC niewzmacniana nie mogła być wykorzystana ze względu na niewystarczający, niższy maksymalny moment zginający lub sztywność.