Zastosowanie

IBS – Mobilne systemy przeciwpowodziowe

Grupa Pietrucha jest w Polsce wyłącznym dystrybutorem mobilnych systemów ochrony przeciwpowodziowej IBS, które pozwalają szybko i skutecznie zapobiegać skutkom zalania i powodzi, chroniąc obiekty mieszkalne, handlowe i przemysłowe przed żywiołem. IBS to nowoczesna i skuteczna ochrona przeciwpowodziowa będąca alternatywą dla doraźnych rozwiązań, takich jak worki z piaskiem czy zapory z drewna. Jakość i skuteczność systemu IBS, od wielu lat doskonale sprawdza się w walce z żywiołem na całym świecie. System może być również wykorzystany w obiektach przemysłowych, do konstrukcji szczelnych barier czy zamknięć remontowych.

Zastosowanie:

Szczelne bariery przemysłowe w zakładach produkcyjnych.


Szandorowe zamknięcia remontowe, czyli zamknięcia tymczasowe, stosowane m.in. w elektrowniach wodnych, śluzach, jazach, przepustach, oczyszczalniach i przepompowniach.

Zabezpieczenia przeciwpowodziowe
obwałowań i uzupełnienie istniejących
systemów przeciwpowodziowych.

Ochrona przeciwpowodziowa obiektów
mieszkalnych i handlowych jako uszczelnienie drzwi,
okien i bram.

Ochrona przeciwpowodziowa obszarów zurbanizowanych.