Biogeokompozyty PolGrid Bio - NOWOŚĆ w ofercie

Biogeokompozyty PolGrid Bio - NOWOŚĆ w ofercie

Biogeokompozyt to połączenie georusztu o sztywnych węzłach i biowłókniny z nasionami traw. Stanowi praktyczne i wygodne rozwiązanie umożliwiające zadarnianie i zazielenianie stromych skarp wykopów i nasypów, które dodatkowo zabezpiecza przypowierzchniową warstwę skarpy przed erozją wodną i wiatrową.

PolGrid Bio to doskonały sposób na zadarnienie, zazielenienie, lecz także zabezpieczenie skarp przy drogach i autostradach, nasypów kolejowych, wałów przeciwpowodziowych oraz terenów przemysłowych. Pozwala w szybki sposób osłonić i zabezpieczyć powierzchnię gruntową skarpy, zabezpieczając ją przed erozją i przypowierzchniowymi osuwiskami.


Zalety PolGrid Bio

  • przyjazne dla środowiska, trwałe rozwiązanie przy stosowaniu standardowych zabiegów pielęgnacyjnych
  • skuteczne zabezpieczenie przed erozją wodną i wiatrową, osuwaniem się przypowierzchniowych warstw gruntu
  • bezpieczny i stabilny wzrost trawy na pochyłych powierzchniach
  • ochrona przed wypłukiwaniem nasion przez wody opadowe
  • skuteczne zabezpieczenie przed wykopywaniem nasion przez zwierzęta
  • długi okres przechowywania


PolGrid Bio znakomicie pełni funkcję wzmacniającą oraz zbrojącą. W zależności od wymogów projektu dobierany jest odpowiedni typ georusztu zbrojącego biowłókninę.

Więcej informacji o produkcie: https://www.pietrucha.pl/pl/oferta/inzyniera-ladowa-i-wodna/georuszty/produkty/biogeokompozyty

Wróć