Grupa Pietrucha Inwestorem roku za granicą w konkursie Executive Club

Grupa Pietrucha Inwestorem roku za granicą w konkursie Executive Club

Materiały prasowe

Grupa Pietrucha została laureatem konkursu Diamenty Inwestycji, organizowanym przez Executive Club, w kategorii Inwestor Roku za granicą.

Kapituła konkursu wyróżniła nasze najlepsze praktyki inwestycyjne, efektywną alokację kapitału oraz z sukcesem realizowane transakcje za granicą.

Diamenty Inwestycji są przyznawane od 9 lat, aby uhonorować najlepsze inwestycje i przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny przyczynili się do wzrostu polskiej gospodarki.

Odbierając nagrodę, Jerzy Pietrucha zadedykował ją swojemu dziadkowi Stanisławowi, który ponad 55 lat temu założył Grupę Pietrucha i stworzył system wartości firmowych, które pozostają aktualne do dziś.

Wróć