Grupa Pietrucha laureatem nagrody TYTAN 2021 w kategorii PRODUKT ROKU

Grupa Pietrucha laureatem nagrody TYTAN 2021 w kategorii PRODUKT ROKU

Opracowana przez Grupę Pietrucha autorska technologia grodzic winylowych i hybrydowych z uszczelkami zyskała przychylność Jury w prestiżowym konkursie nagród TYTAN w kategorii Produkt Roku.

Grodzice winylowe znane są od przeszło 30 lat - produkt wprowadzono na rynek w USA w latach ‘80 XX wieku. Technologia zdobywa coraz liczniejszych zwolenników, szczególnie w projektach związanych z doszczelnianiem i umocnieniem wałów przeciwpowodziowych, a rosnące w ostatnim czasie ceny stali i konwencjonalnych materiałów przyczyniają się do jeszcze większego zainteresowania grodzicami winylowymi, które od 2006 roku są produkowane również w Polsce przez Grupę Pietrucha. Wyróżnikiem grodzic z Polski jest innowacyjne rozwiązanie polegające na ulepszeniu istniejących technologii produkcji poprzez zintegrowanie grodzic poliwinylowych z uszczelką z miękkiego PCV.

„Naszym celem było przede wszystkim zmniejszenie kompensacji luzu w zamkach grodzic winylowych, ale nie poprzez zmniejszenie ich wymiarów, co mogłoby zwiększyć ryzyko uszkodzenie zamku podczas montażu grodzicy w gruncie, tylko poprzez dodanie specjalnej uszczelki, która pod wpływem docisku dostosuje się do luzu w zamku szczelnie zamykając drogę filtracji wody lub zanieczyszczeń” powiedział dr inż. Jacek Gralewski, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju Grupy Pietrucha.

Dzięki zastosowaniu uszczelki, znacznie zwiększył się zakres projektów, gdzie grodzice winylowe mogą być wykorzystane a technologia pozwala na natychmiastowe uzyskanie pełnej szczelności bezpośrednio po montażu, bez oczekiwania na zaistnienie efektu kolmatacji gruntu w zamkach bądź stwardnienia mieszaniny cementowo-gruntowej.

Uszczelka nie jest w żaden sposób wklejana lub wspawana w zamek tylko jest termicznie zgrzana w procesie koekstruzji, czyniąc ją 100% zintegrowanym elementem całej grodzicy. Dzięki temu wyeliminowano możliwość uszkodzenia uszczelki podczas montażu grodzic w gruncie.

TYTAN to prestiżowe nagrody branżowe w obszarze geoinżynierii, przyznawane co roku przez Jury, które tworzą eksperci świata nauki i stowarzyszeń branżowych. Nagrody, których tradycja sięga 2003 roku są przyznawane przez Wydawnictwo Inżynieria, podczas uroczystej gali odbywającej się w ramach konferencji Geoinżynieria w Budownictwie.

Wróć