Grupa Pietrucha nawiązuje partnerską współpracę z Politechniką Warszawską

Grupa Pietrucha nawiązuje partnerską współpracę z Politechniką Warszawską

 

22 lutego 2023 roku odbyło się uroczyste podpisanie ramowej umowy o współpracy na rzecz realizacji projektów edukacyjnych i badawczo-rozwojowych, której stronami zostały Grupa Pietrucha oraz Politechnika Warszawska.

Grupa Pietrucha, polskie przedsiębiorstwo rodzinne z ponad 60-letnią historią działające w sektorze inżynierii lądowej i wodnej, dołączyła do grona partnerów biznesowych Politechniki Warszawskiej, jednej z najlepszych polskich uczelni technicznych. Podczas uroczystości Grupę Pietrucha reprezentował Prezes Zarządu, dr inż. Jerzy Pietrucha, natomiast ze strony Politechniki Warszawskiej, umowę podpisał dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. W spotkaniu udział wzięły również Pani dr hab. inż. Agnieszka Machowska, Prodziekan ds. Studiów, oraz Pani Justyna Kobos, dyrektor marketingu i komunikacji, Koordynatorka Porozumienia ze strony Grupy Pietrucha.

W ramach porozumienia Strony będą współpracować w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, infrastruktury podziemnej w miastach oraz badań i technologii materiałowych.

„Stworzyliśmy dziś solidne podstawy wielopłaszczyznowej współpracy, w ramach której  z jednej strony będziemy mogli dzielić się praktyczną wiedzą i doświadczeniem, a z drugiej korzystać z zasobów Uczelni w ramach prac badawczo-rozwojowych oraz badań wdrożeniowych. Również studenci będą mieli okazję poznać Grupę Pietrucha, byś może jako przyszłego pracodawcę, lub miejsce, gdzie mogą zdobyć wiedzę praktyczną podczas staży i praktyk” - powiedział Jerzy Pietrucha podpisując umowę o współpracy.

Inaugurując współpracę z Politechniką Warszawską, spółka przekazała na rzecz Biblioteki Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska zestawy podręczników i opracowań dla projektantów budowli, z których będą mogli swobodnie korzystać studenci i pracownicy Uczelni.

Grupa Pietrucha specjalizuje się w produkcji rozwiązań geotechnicznych dla sektora inżynierii lądowej i wodnej, mających zastosowanie w projektach budowy infrastruktury komunikacyjnej, przeciwpowodziowej, systemów retencji wodnej, umacniania brzegów rzek i zbiorników wodnych. Produkowane przez Grupę Pietrucha grodzice winylowe, georuszty i modułowe bariery przeciwpowodziowe są dystrybuowane do ponad 40 krajów. Spółka stale pracuje nad tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych technologii i nowych lub znacznie udoskonalonych produktów.

Grupa Pietrucha aktywnie wspiera badania naukowe z zakresu inżynierii lądowej i wodnej, współpracując w tym zakresie z licznymi ośrodkami akademickimi. Jest partnerem wiodących uczelni technicznych, w tym Politechniki Łódzkiej, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, współpracuje również z jednostkami badawczymi, m.in. Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego i Siecią Badawczą Łukasiewicz.  

Wróć