Grupa Pietrucha podpisuje umowę o współpracy z Politechniką Łódzką

Grupa Pietrucha podpisuje umowę o współpracy z Politechniką Łódzką

Materiały prasowe

Politechnika Łódzka i Grupa Pietrucha zawierają ramową umowę o współpracy w obszarze badań i rozwoju, innowacji oraz dydaktyki. 22 maja 2018 r. w gabinecie rektora umowę podpisali rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Sławomir Wiak oraz Jerzy Pietrucha, prezes Zarządu i dyrektor generalny Grupy Pietrucha.

Grupa Pietrucha to rodzinne przedsiębiorstwo z 57-letnią tradycją, należące do grona międzynarodowych liderów wyspecjalizowanych w kompleksowej obsłudze sektora inżynierii lądowej i wodnej. Bezpośrednimi partnerami Politechniki Łódzkiej, z którymi została zawarta umowa, są spółki wchodzące w skład Grupy: Jerzy Pietrucha BUSINESS ASSETS, Pietrucha Sp. z o.o. International Sp. komandytowa oraz S. i A. Pietrucha Sp. z o.o.

Jak powiedział Jerzy Pietrucha - Innowacyjność jest dziś głównym motorem napędowym gospodarki, dlatego chętnie podejmujemy współpracę z ośrodkami akademickimi i badawczymi, aby dzielić się wiedzą i sukcesami z otoczeniem, kreować w ten sposób wartość dodaną. Podpisywana dziś umowa jest kolejnym etapem wieloletniej już, owocnej współpracy Grupy Pietrucha i Politechniki Łódzkiej.

Zgodnie z zapisami Umowy, uczelnia oraz przedsiębiorstwo będą wspólnie prowadzić projekty i prace badawczo-rozwojowe, poszerzające i rozwijające obszary innowacji oraz przynoszące obopólne korzyści. Zakres współpracy obejmuje takie dziedziny jak: mechatronika, mechanika i budowa maszyn, elektronika i telekomunikacja, inżynieria produkcji, inżynieria materiałowa, geotechnika, budownictwo. - Na wzajemnych kontaktach, w dużym stopniu skorzystają także studenci PŁ. Najlepsi z nich będą mogli odbyć staże w firmie, której produkty trafiają na rynki całego świata. Uczelnia podejmie się też organizowania dedykowanych kierunków kształcenia studentów oraz doktorantów, odpowiadających potrzebom Partnerów GP – powiedział rektor prof. Sławomir Wiak.

Współpraca zakłada również udział specjalistów Grupy Pietrucha w tworzeniu realizowanego programu studiów, prowadzenie zajęć praktycznych oraz wzbogacanie programu o nowe elementy bazujące na najnowszych technologiach, również tych wykorzystywanych w firmie.

Wróć