Informacja o zmianie firmy spółki

Informacja o zmianie firmy spółki

Materiały prasowe

Informujemy, że w dniu 30.05.2023 doszło do zmiany nazwy firmy SIA PIETRUCHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na „PIETRUCHA INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy firmy – wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, REGON, numery kont bankowych, numery telefonów, adres siedziby, pozostają bez zmian.

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla naszej spółki począwszy od dnia 01.06.2023.

Nadmieniamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana nazwy spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był
i nadal pozostaje stroną zawartych już umów, czy zaciągniętych dotychczas zobowiązań. Zmiana nazwy spółki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez spółkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą spółkę umów oraz nie wymaga ich aneksowania.

W związku z powyższym, wszelka korespondencję a także dokumenty finansowe proszę, aby Państwo od dnia 01.06.2023 roku kierowali na spółkę:

 

„PIETRUCHA INTERNATIONAL”

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(Dawniej: SIA PIETRUCHA Sp. z o. o.)

98-235 Błaszki, ul. Przemysłowa 10

KRS 0000034784, REGON: 472191253, NIP: 7282264793

Wróć