Leśny Kongres Drogowy 2018

Leśny Kongres Drogowy 2018

Materiały prasowe

Przedstawiciele Grupy Pietrucha uczestniczyli w Leśnym Kongresie Drogowym, zorganizowanym 9-11 maja 2018 pod patronatem honorowym Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka.

Tematem przewodnim konferencji były „Kierunki działań Lasów Państwowych w zakresie drogownictwa leśnego i przedsięwzięć wspólnych z samorządami”.

Jerzy Pietrucha przedstawił prezentację na temat zastosowania nowych technologii i materiałów przeznaczonych do modernizacji i budowy dróg leśnych.

Podczas Kongresu podkreślano szczególne znaczenie przedsięwzięć drogowych podejmowanych wspólnie przez Lasy Państwowe i samorządy we współpracy z prywatnymi podmiotami.

Wróć