Pełnoskalowe testy polowe profili hybrydowych SuperLock

Pełnoskalowe testy polowe profili hybrydowych SuperLock

Pełnoskalowe testy polowe profili hybrydowych SuperLock potwierdzają, że  w realnych warunkach profile są bardziej wytrzymałe niż wskazują programy do analiz geotechnicznych.

W połowie 2021 roku, Grupa Pietrucha pod nadzorem zespołu naukowców Politechniki Łódzkiej, przeprowadziła pełnoskalowe testy polowe profili hybrydowych SuperLock. Badania potwierdziły, że w realnych warunkach innowacyjne profile hybrydowe wykazują wyższą wytrzymałość niż wskazują na to obliczenia wykonane za pomocą programów do analiz geotechnicznych.

Testy polowe stanowią kontynuację prac badawczo-rozwojowych nad technologią zwiększania wytrzymałości PVC bez utraty jego zalet (waga, odporności na korozję, czynniki chemiczne oraz cena) oraz rozszerzania obszarów jego zastosowania i dalszej optymalizacji procesu produkcyjnego.

W ramach testów polowych, na terenie kopalni piasku Szczakowa w okolicach Olkusza zbudowano ścianę oporową o długości 16 m, którą w fazie początkowej całkowicie zagłębiono w gruncie. Konstrukcja była następnie stopniowo odsłaniana, a w kulminacyjnej fazie obciążono naziom za pomocą płyt betonowych o wymiarach 3,0 x 1,5 x 0,2m i wadze ok. 2100 kg.

W wyniku przeprowadzonych badań:

  • Sprawdzono zachowanie ściany oporowej z grodzic hybrydowych SuperLock pod wpływem parcia gruntu oraz naziomu (płyt betonowych).
  • Udoskonalono technologię pogrążania grodzic w ciężkich warunkach gruntowych.
  • Porównano wyniki monitoringu konstrukcji geotechnicznych wykonanych przy pomocy światłowodów, tensometrów i inklinometró

Testy potwierdziły, że Grodzice SuperLock są w realnych warunkach bardziej wytrzymałe niż wskazują to analizy w programach do analiz geotechnicznych.

Jakość, doświadczenie i wkład w rozwój rynku

Produkcja grodzic winylowych i hybrydowych to proces wymagający najwyższej staranności. Zastosowanie normy ISO 9001:2015 pozwala firmie zapewnić i utrzymać produkcję wysokiej jakości wyrobów. Na wysoką jakość grodzic winylowych i hybrydowych oferowanych przez Grupę Pietrucha ma wpływ nie tylko nowoczesny park maszynowy, lecz przede wszystkim ponad 25-letnie doświadczenie w przetwórstwie tworzyw sztucznych.  

Autorska technologia produkcji profili będących połączeniem materiału termoplastycznego z włóknami szklanymi ciągłymi zaowocowała stworzeniem materiału hybrydowego o wyższych parametrach wytrzymałościowych przy zachowaniu konkurencyjnej ceny i zalet grodzic winylowych.

Grodzice marki Pietrucha to lekka, nowoczesna i konkurencyjną cenowo alternatywa dla tradycyjnych materiałów, takich jak stal, drewno czy beton. Sektor budowlany wykorzystuje je coraz częściej z uwagi na doskonałe parametry oraz możliwość obniżenia kosztów inwestycji. Dzięki niskiemu śladowi węglowemu i zastosowaniu materiałów z recyclingu konstrukcyjnego PVC, który umożliwia ponowne przetwarzanie, grodzice winylowe są rozwiązaniem przyjaznym środowisku – skomentował Jerzy Pietrucha, Prezes Zarządu Grupy Pietrucha

Konkurencyjna cenowo technologia odpowiedzą na aktualne wyzwania rynkowe

Profile geotechniczne SuperLock posiadają parametry dotychczas możliwe do uzyskania wyłącznie w oparciu o zupełnie inną i stosowaną od wielu lat technologię produkcji ze stali. Rozwiązanie jest nowością w skali europejskiej i światowej. Nie ma na rynku produktu, który łączyłby zalety grodzic PVC z zaletami grodzic stalowych.

Dzięki przeprowadzonym testom potwierdzono, że hybrydowa technologia SuperLock może skutecznie konkurować na globalnym rynku w ramach przedsięwzięć zarezerwowanych dotychczas dla producentów profili stalowych, m.in. w bardziej wymagających projektach związanych z tworzeniem konstrukcji oporowych powyżej 3 metrów wysokości, które do niedawna były budowane wyłącznie z profili stalowych lub prefabrykatów betonowych.

Link do relacji video

 

Wróć