Zabezpieczenie Fabryki Sztuki w Łodzi przed skutkami ulewy

Zabezpieczenie Fabryki Sztuki w Łodzi przed skutkami ulewy

Lokalizacja: Łódź, Polska
Produkt: IBS

Gwałtowna ulewa, która przeszła nad Łodzią w lipcu 2016 r. wyrządziła wiele szkód. Została wówczas zalana również Fabryka Sztuki, gdzie woda dokonała zniszczeń zarówno na zewnątrz jak i w pomieszczeniach. W niektórych miejscach woda osiągnęła poziom 80 cm zalewając galerię, kawiarnie oraz windy. Najbardziej ucierpiała wówczas drewniana podłoga sali teatralnej. 

 

Skutki ulewy, jaka przeszła nad Łodzią w lipcu 2016 r.

Administracja budynku podjęła stosowne kroki, aby straty wyrządzone przez gwałtowne ulewy więcej się nie powtórzyły. Właśnie została zamontowana mobilna zapora przeciwpowodziowa dostarczona przez Grupę Pietrucha, która zabezpiecza bramę wjazdową oraz wejście na wysokość 600 mm.

Wróć