Zorganizowaliśmy seminarium geotechniczne w Kigali, stolicy Rwandy

Zorganizowaliśmy seminarium geotechniczne w Kigali, stolicy Rwandy

Materiały prasowe

21 marca 2023 roku Grupa Pietrucha zorganizowała w stolicy Rwandy seminarium geotechniczne, które zostało objęte patronatem Ministerstwa Infrastruktury Rwandy oraz Stowarzyszenia Rwandyjskich Inżynierów (IER). Impreza zgromadziła liczne grono praktyków branży geoinżynieryjnej oraz przedstawicieli agencji rządowych i instytucji odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój sektora inżynierii lądowej i wodnej oraz inwestycje infrastrukturalne.

Budowa trwałych obiektów geoinżynieryjnych i hydrotechnicznych, które jednocześnie będą przyjazne dla środowiska naturalnego i pozwolą wygenerować oszczędności inwestycyjne – czy to możliwe?

Grupa Pietrucha, polska firma rodzinna z ponad 60-letnią historią, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji rozwiązań geotechnicznych dla inżynierii lądowej i wodnej, zorganizowała w stolicy Rwandy, Kigali, specjalistyczne seminarium, poświęcone trwałym, przyjaznym dla środowiska i optymalnym kosztowo rozwiązaniom z zakresu geoinżynierii i hydrotechniki.

Seminarium odbyło się 21 marca w hotelu Kigali Marriott pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury (MININFRA) oraz Stowarzyszenia Rwandyjskich Inżynierów (IER).

Branżowe spotkanie agencji rządowych, instytucji samorządowych, inwestorów, wykonawców, praktyków i teoretyków sektora geotechniki.

Gośćmi specjalnymi seminarium byli m.in. dr Ernest NSABIMANA, Minister Infrastruktury, JE Krzysztof Buzalski, Ambasador RP w Rwandzie, pani Juliet Kabera, Dyrektor Generalna Urzędu ds. Zarządzania Środowiskiem Rwandy, Wiceburmistrz Kigali, oraz przedstawiciele instytucji i agencji rządowych odpowiedzialnych za inwestycje w sektorze infrastruktury i gospodarki wodnej.

Otwierając wydarzenie Minister Infrastruktury podkreślił konieczność odejścia od konwencjonalnych rozwiązań geotechnicznych na rzecz innowacyjnego podejścia do projektowania trwałych, przyjaznych dla środowiska i efektywnych kosztowo obiektów infrastrukturalnych wykorzystujących m.in. grodzice winylowe i geosyntetyki.

Ambasador Krzysztof Buzalski podkreślił znaczenie infrastruktury, jako katalizatora rozwoju gospodarczego i zdolności produkcyjnych. Zwrócił również uwagę zebranych na potencjał współpracy pomiędzy Polską i Rwandą w sferze edukacji kadry inżynieryjnej na polskich uczelniach technicznych.

Podczas wydarzenia dokonano przeglądu projektów, w których wykorzystanie grodzic winylowych i geosyntetyków pozwoliło na wygenerowanie oszczędności inwestycyjnych, przedłużenie żywotności konstrukcji oraz stworzenie trwałych i przyjaznych dla środowiska obiektów geoinżynieryjnych i hydrotechnicznych.

Ekspercka wiedza praktyczna, prosto ze źródła

W pierwszej część seminarium, zatytułowanej „Zrównoważone i trwałe inwestycje infrastrukturalne” omówiono przykłady zastosowania grodzic winylowych w projektach z zakresu inżynierii lądowej i wodnej, które zrewolucjonizowały podejście do projektowania trwałych i przyjaznych dla środowiska konstrukcji hydrotechnicznych i geoinżynieryjnych.

W ramach drugiej części seminarium, zatytułowanej „Efektywne kosztowo i przyjazne dla środowiska inwestycje infrastrukturalne”, zaprezentowano przykłady projektów, w których zastosowanie georusztów jako najskuteczniejszej metody stabilizacji kruszywa, umożliwiło wygenerowanie korzyści  finansowych i środowiskowych.

Sesję zamykającą seminarium poświęcono analizie problemowej wybranych projektów realizowanych lub planowanych do realizacji na terenie Rwandy.

Wróć