Historia

60 lat historii...

Niewiele jest w Polsce firm, które podobnie jak Grupa Pietrucha, od sześćdziesięciu lat uczestniczą w rozwoju polskiej gospodarki i mogą się pochwalić tak barwną historią i bogatym doświadczeniem. Z niewielkiej garbarni oferującej usługi na potrzeby lokalnej społeczności, przeistoczyliśmy się w innowacyjne przedsiębiorstwo przetwórstwa tworzyw sztucznych, aby ostatecznie dołączyć do grona międzynarodowych liderów wyspecjalizowanych w kompleksowej obsłudze sektora inżynierii lądowej i wodnej.

1960

W Błaszkach na terenie obecnego województwa łódzkiego Stanisław Pietrucha z żoną Apolonią rejestrują Zakład Garbarski Wypraw Skór Futerkowych - Stanisław Pietrucha

1960

1970

Firma staje się liderem na lokalnym rynku, zyskując renomę solidnego, rodzinnego biznesu, prowadzonego zgodnie z zasadami kupieckiej rzetelności

1970

1979

Drugie pokolenie przedsiębiorców z Błaszek przejmuje stery. Do spółki przystępuje syn Stanisława Pietruchy, Andrzej.

1979

1990

Wraz z początkiem polskiej transformacji gospodarczej, notowany jest dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Gama oferowanych przez Grupę Pietrucha produktów zostaje uzupełniona o produkcje okien i drzwi z profili PCV w nowej fabryce w Błaszkach

1990

1993

Zakup nieruchomości po Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, zlokalizowanej w Błaszkach, gdzie zostaną ulokowane zakłady produkcyjne Grupy Pietrucha.

1993

1995

Uruchomienie produkcji wewnętrznych i zewnętrznych parapetów komorowych dzięki nowo zainstalowanej, austriackiej linii technologicznej Cincinatti Milacorn. Parapety laminowano dekoracyjną folią niemieckiej firmy Renolit.

1995

1999

Fabryka przekształca się w nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo, kompleksowo wyposażone w najnowsze linie technologiczne do produkcji okien i drzwi z PVC oraz profili PVC z recyklingu. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie zamkniętego obiegu materiałów powstających podczas przetwarzania tworzyw sztucznych. Grupa Pietrucha staje się jednym z największych producentów profili PVC w Europie.

1999

2000

Budowa oddziału Grupy Pietrucha w Ksawerowie. Nowa fabryka ma powierzchnię ponad 10 000 m2, na którą składają się: hale produkcyjne, magazynowe i pomieszczenia biurowe.

2000

2005

Grupa Pietrucha kontynuuje dynamiczny rozwój i obiera nowy kierunek rozwoju koncentrując swoją działalność na sektorze inżynierii lądowej i wodnej.

2005

2006

Rozpoczęcie produkcji grodzic winylowych wykorzystywanych m.in. jako ściany oporowe, przy zabezpieczaniu miejsc o zmiennym poziomie wód, budowie wałów przeciwpowodziowych lub grobli, oraz regulacji rzek lub rowów.

2006

2010

Rozpoczęcie produkcji geosiatek, o bardzo szerokim zastosowaniu przy stabilizacji gruntu m.in. w budownictwie lądowym.

2010

2012

Andrzej Pietrucha powierza zarządzanie przedsiębiorstwem synowi Jerzemu.

2012

2012

Początek dynamicznej, międzynarodowej ekspansji Grupy Pietrucha. Powstanie geodezyjnej spółki Pietrucha International NIGERIA Ltd., obsługującej rynki Zachodniej Afryki. Uruchomienie przedstawicielstwa handlowego Grupy Pietrucha w Rwandzie.

2012

2013

Kierunek-Azja! Otwarcie oddziału handlowego w Kuala Lumpur, obsługującego rynki Azji Południowo-Wschodniej.

2013

2015

Regionalna Izba Gospodarcza w Łodzi, wyróżnia Grupę Pietrucha nagrodą BENYOWSKY PRAEMIUM, za wkład w budowę polsko-afrykańskich relacji gospodarczych.

2015

2016

Na Filipinach powstaje Pietrucha Manufacturing PHILIPPINES Ltd., joint-venture z lokalnym partnerem.

2016

2018

Powołanie Fundacji Rodziny Pietrucha oraz reorganizacja aktywów Grupy poprzez utworzenie jednej centrali produkcyjnej w Błaszkach oraz jednostki badawczo-rozwojowej. W ramach nowej struktury powstaje skonsolidowane centrum kompetencji i wiedzy praktycznej, sprzyjające generowaniu synergii i zwiększaniu potencjału rozwoju Grupy.

2018

2020

Pietrucha 60-lecie

Grupa Pietrucha obchodzi Jubileusz 60 lat działalności.

2020

2022

Kierunek: zeroemisyjność! Grupa Pietrucha, osiągnęła 100% udziału zielonej energii z własnych źródeł w całkowitym zużyciu energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach produkcyjnych i operacyjnych.

2022

Dziś

Grupa Pietrucha to nowocześnie zarządzane, konkurencyjne i innowacyjne przedsiębiorstwo zaopatrujące sektor inżynierii lądowej i wodnej w najwyższej klasy specjalistyczne produkty, wykorzystywane m.in. w budownictwie cywilnym i przemysłowym, projektach hydrotechnicznych oraz przy budowie zabezpieczeń przeciwpowodziowych.