Pracując z najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie stajesz się jednym z nich.

Grupa Pietrucha zatrudnia niemal 250 osób w zakładach w Polsce i na Filipinach. Inwestujemy w rozwój wiedzy
i kompetencji naszych pracowników, aby wspólnie odnosić międzynarodowe sukcesy i podejmować nowe wyzwania.

Kariera

Aktualne oferty pracy

Opis stanowiska:

 • zapewnienie ciągłości produkcji maszyn wytłaczarskich- przetwórstwo PVC
 • realizowanie produkcji w oparciu o plan produkcji
 • wykonywanie przezbrojeń maszyn
 • bieżące usuwanie awarii
 • współpraca z działem technologii i utrzymania ruchu
 • doświadczenie w przetwórstwie tworzyw sztucznych – wytłaczanie/ekstruzja profili okiennych, rur lub pokrewnych
  praca w systemie zmianowym 4-brygadowy

Wymagania:

 • doświadczenie w wytłaczaniu/ekstruzji profili PVC
 • mile widziane uprawnienia SEP do 1kV
 • mile widziane doświadczenie w pracy w Dziale Utrzymania Ruchu
 • uprawnienia na wózki widłowe

Firma oferuje:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę na pełen etat
 • możliwość zdobywania ciekawego doświadczenia zawodowego w renomowanej firmie produkcyjnej
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

Opis stanowiska:

 • nadzorowanie pracy na swojej zmianie
 • raportowanie bezpośrednio do dyrektora produkcji
 • zapewnienie ciągłości produkcji maszyn wytłaczarskich- przetwórstwo PVC
 • realizowanie produkcji w oparciu o plan produkcji
 • wykonywanie przezbrojeń maszyn
 • bieżące usuwanie awarii
 • współpraca z działem technologii i utrzymania ruchu
 • doświadczenie w przetwórstwie tworzyw sztucznych – wytłaczanie/ekstruzja profili okiennych, rur lub pokrewnych
 • praca w systemie zmianowym 4-brygadowym

Wymagania:

 • doświadczenie w zarządzaniu zmianą ok 6-10 osób
 • doświadczenie w wytłaczaniu/extruzji profili PVC
 • mile widziane uprawnienia SEP do 1kV
 • mile widziane doświadczenie w pracy w Dziale Utrzymania Ruchu
 • uprawnienia na wózki widłowe

Firma oferuje:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę na pełen etat
 • możliwość zdobywania ciekawego doświadczenia zawodowego w renomowanej firmie produkcyjnej
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

Opis stanowiska:

 • zapewnienie ciągłości produkcji
 • wykonywanie napraw urządzeń (dla układów automatycznych, elektronicznych i elektrycznych, mechanicznych)
 • bieżące usuwanie awarii
 • współpraca z działem technologii
 • wykonywanie rysunków technicznych i schematów elektrycznych
 • wykonywanie konserwacji maszyn wytłaczarskich i maszyn peryferyjnych (piły, odciągi)
 • wykonywanie przebudów poprawiających wydajność i ulepszeń maszyn
 • wykonywanie przeglądów pomp próżniowych i wodnych

Wymagania:

 • znajomość MS Office
 • mile widziane uprawnienia SEP do 1kV
 • doświadczenie w pracy w Dziale Utrzymania Ruchu
 • wiedza z zakresu elektryki , automatyki i mechaniki
 • doświadczenie w przeglądach / konserwacji / naprawach wytłaczarek tworzyw sztucznych
 • uprawnienia na wózki widłowe
 • prawo jazdy kat. B

Firma oferuje:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę na pełen etat
 • możliwość zdobywania ciekawego doświadczenia zawodowego w renomowanej firmie produkcyjnej
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Konkursu Ścieżka dla Mazowsza (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), S. I A. Pietrucha Sp. z o. o. zaprasza do składania CV na stanowisko:

Stanowisko: Programista

 1. Wymiar etatu: 0,6 przez 24 miesiące od dnia 01.03.2020 roku
 2. Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Region: mazowieckie

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie wykonywać następujące prace:

 • projektowanie systemów oprogramowania,
 • tworzenie oprogramowania do komunikacji z elementami systemu, z bazą danych
 • tworzenie oprogramowania do wizualizacji przebiegów oraz graficznych interfejsów użytkownika,
 • bieżące dokumentowanie prac oraz opracowywanie raportów na potrzeby osób zarządzających projektem,
 • rozliczanie prowadzonych prac poprzez dostarczenie szczegółowej dokumentacji wyniku zadania

Wymagania:

 • znajomość zrębu Microsoft .Net,
 • podstawy Pyton
 • znajomość języków programowania: C#, C++, C,
 • znajomość bibliotek/technologii WinAPI, .Net, WCF, WPF, Linq, Mono, NUnit,
 • wiedza z zakresu obsługi relacyjnych baz danych,
 • podstawy UML,
 • znajomość architektury systemów komputerowych,
 • uczestniczenie w bieżących kontaktach z innymi wykonawcami merytorycznymi projektu,
 • umiejętność adaptacji proponowanych przez siebie rozwiązań do rozwiązań innych wykonawców projektu, umiejętność integracji tych rozwiązań,

Dodatkowe atuty:

 • znajomość środowiska serwerowego Windows
 • znajomość protokołów sieciowych, w tym IPv6
 • umiejętność tworzenia oprogramowania komunikującego się za pomocą protokołu TCP/IP

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 1. Wspólnie z Głównym Programistą Projektu za działanie całego systemu w części modułów programistycznych w tym opracowaniu firmware, oprogramowania uruchomieniowego, diagnostycznego, sterującego, aplikacyjnego dedykowanego dla użytkownika końcowego, służącego do utrzymania całego systemu
 2. Wytwarzanie oprogramowania
 3. Integrację oprogramowania wytworzonego w ramach prac projektowych pod kątem istniejącej w infrastruktury informatycznej
 4. Weryfikowanie oprogramowania tworzonego w ramach prac programistycznych
 5. Udział w sporządzaniu dokumentacji prowadzonych prac
 6. Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu będącego w dyspozycji
 7. Podnoszenie kwalifikacji poprzez nabywanie umiejętności eksploatacji nowego oprogramowania wchodzącego na stan wyposażenia
 8. Wersjonowanie wytworzonej dokumentacji i oprogramowania oraz minimum na koniec dnia umieszczanie wytworzonej dokumentacji na wskazanych: serwerze kontroli wersji i dysku sieciowym (obowiązkowo minimum raz dziennie)
 9. Wersjonowanie i archiwizowanie na wskazanych serwerach również materiałów roboczych
 10. Samodzielne sporządzanie notatek miesięcznych z prowadzonych prac (ok. 1/2 strony A4)
 11. Przestrzeganie przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa, higieny pracy oraz przeciwpożarowych.
 12. Utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego.

Do zadań szczegółowych należeć będzie opracowanie: 

 1. Narzędzi prezentacji danych geolokalizacyjnych i fotogrametrycznych, kartograficznych oraz na podstawie wytycznych Szefa Zespołu procedur, funkcji nakładania danych z nalotów
 2. Metod obsługi poszczególnych modułów systemu z poziomu operatora
 3. Scenariuszy testowych i testowanie w warunkach rzeczywistych oprogramownia EUS

Oferujemy:

 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole badawczym myślących niestandardowo, lubiących swoją pracę ukierunkowanym na sukces,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia (umowa o pracę),
 • Możliwość rozwoju,
 • Dostęp do nowoczesnej aparatury i laboratorium.

Oferta kierowana jest do osób pragnących wykorzystać swoje kwalifikacje i kompetencje w renomowanej organizacji.

CV należy kierować do dnia 31.03.2020 r.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi Osobami.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Konkursu Ścieżka dla Mazowsza (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), S. I A. Pietrucha Sp. z o. o. zaprasza do składania CV na stanowisko:

 1. Stanowisko: Główny Programista Projektu – Szef zespołu programistów
 2. Wymiar etatu: 1 etat przez 24 miesiące od dnia 01.03.2020 roku
 3. Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Region: mazowieckie

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie wykonywać następujące prace:

 • projektowanie systemów oprogramowania,
 • projektowanie systemów bazodanowych,
 • tworzenie oprogramowania do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi oraz elementami systemu,
 • tworzenie oprogramowania do wizualizacji przebiegów oraz graficznych interfejsów użytkownika,
 • bieżące dokumentowanie prac zgodnie z harmonogramem projektu oraz opracowywanie raportów na potrzeby osób zarządzających projektem,
 • rozliczanie prowadzonych prac poprzez dostarczenie szczegółowej dokumentacji wyniku zadania

Wymagania:

 • znajomość zrębu Microsoft .Net,
 • podstawy Pyton
 • znajomość języków programowania: C#, C++, C,
 • znajomość bibliotek/technologii WinAPI, .Net, WCF, WPF, Linq, Mono, NUnit,
 • wiedza z zakresu obsługi relacyjnych baz danych,
 • znajomość zagadnień inżynierii oprogramowania w szczególności programowania z wykorzystaniem wzorców projektowych oraz TDD,
 • podstawy UML,
 • znajomość architektury systemów komputerowych,
 • uczestniczenie w bieżących kontaktach z innymi wykonawcami merytorycznymi projektu,
 • umiejętność adaptacji proponowanych przez siebie rozwiązań do rozwiązań innych wykonawców projektu, umiejętność integracji tych rozwiązań,

Dodatkowe atuty:

 • umiejętność projektowania układów cyfrowych pracujących pod kontrolą systemów wbudowanych
 • Podstawy systemów UNIX / Linux, programowanie na platformy typu RaspberryPi
 • umiejętność tworzenia oprogramowania dla systemu Linux
 • umiejętność tworzenia sterowników urządzeń dla systemu Linux
 • znajomość protokołów sieciowych, w tym IPv6
 • umiejętność tworzenia oprogramowania komunikującego się za pomocą protokołu TCP/IP
 • umiejętności z zakresu tworzenia oprogramowania komunikującego się z urządzeniami (USB, RS232)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Działanie całego systemu w części modułów programistycznych w tym opracowaniu firmware, oprogramowania uruchomieniowego, diagnostycznego, sterującego, aplikacyjnego dedykowanego dla użytkownika końcowego, służącego do utrzymania całego systemu
 • Wytwarzanie oprogramowania
 • Integrację oprogramowania wytworzonego w ramach prac projektowych pod kątem istniejącej w infrastruktury informatycznej
 • Weryfikację oprogramowania tworzonego w ramach prac programistycznych
 • Określanie możliwości wytworzenia oprogramowania w ramach prac programistycznych prowadzonych w Projekcie
 • Udział w planowaniu działalności Zespołu Wykonawców
 • Opracowywanie projektów koncepcyjnych oraz architektury tworzonego oprogramowania
 • Udział w sporządzaniu dokumentacji prowadzonych prac
 • Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu będącego w dyspozycji
 • Wersjonowanie wytworzonej dokumentacji i oprogramowania oraz minimum na koniec dnia umieszczanie wytworzonej dokumentacji na wskazanych: serwerze kontroli wersji i dysku sieciowym (obowiązkowo minimum raz dziennie)
 • Wersjonowanie i archiwizowanie na wskazanych serwerach również materiałów roboczych
 • Samodzielne sporządzanie notatek miesięcznych z prowadzonych prac (ok. 1/2 strony A4)
 • Utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego.

Do szczegółowych zadań należeć będzie opracowanie:

 1. Metod synchronizacji/nakładania danych geolokalizacyjnych i fotogrametrycznych, kartograficznych, sensorycznych
 2. Narzędzi prezentacji danych geolokalizacyjnych i fotogrametrycznych, kartograficznych
 3. Metod obsługi poszczególnych modułów systemu z poziomu operatora
 4. I testowanie w warunkach rzeczywistych oprogramowania EUS

Oferujemy:

 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole badawczym myślących niestandardowo, lubiących swoją pracę ukierunkowanym na sukces,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia (umowa o pracę),
 • Możliwość rozwoju,
 • Dostęp do nowoczesnej aparatury i laboratorium.

Oferta kierowana jest do osób pragnących wykorzystać swoje kwalifikacje i kompetencje w renomowanej organizacji.

CV należy kierować do dnia 31.03.2020 r.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi Osobami.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Konkursu Ścieżka dla Mazowsza (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), S. I A. Pietrucha Sp. z o. o. zaprasza do składania CV na stanowisko:

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na oferowanym stanowisku odpowiedzialna będzie za opracowywanie oraz prototypowanie urządzeń elektronicznych, w tym systemów mikroprocesorowych z dziedziny automatyki oraz aparatury pomiarowej. Ponadto odpowiedzialna będzie za współpracę z podwykonawcami a także testowanie i dystrybucję produkowanych urządzeń.

Wymagania:

 • Ukończone studia wyższe na kierunku elektronika lub pokrewnym
 • Biegła znajomość podstaw projektowania podstawowych obwodów elektronicznych
 • Znajomość zagadnień związanych z budową i testowaniem urządzeń mikroprocesorowych
 • Umiejętność szybkiego prototypowania
 • Umiejętność lutowania prototypów (w tym elementy BGA, QFN)
 • Znajomość architektury ARM (Cortex-M3, M0, M4)
 • Rozeznanie na rynku dostawców komponentów elektronicznych
 • Rzetelność i komunikatywność
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność wyszukiwania i porządkowania danych technicznych i prawnych

Dodatkowe atuty:

 • Znajomość zagadnień związanych z certyfikacją urządzeń elektronicznych, medycznych, radiokomunikacyjnych (normy i zalecenia techniczne)
 • Znajomość oprogramowania do projektowania urządzeń elektronicznych oraz tworzenie oprogramowania wbudowanego
 • Umiejętność uruchamiania urządzeń elektronicznych i lutowania bezołowiowego
 • Znajomość systemów RTOS
 • Podstawy Pyton, Arduino
 • Znajomość modułów komunikacyjnych, zwłaszcza dla sieci MESH opartych na IPv6
 • Umiejętność programowania na popularne platformy typu RaspberryPi, Arduino

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

1) Wykonywanie laboratoryjnych prac testowych urządzeń elektronicznych.

2) Analizowanie możliwości zastosowania części elektronicznych, mechanicznych oraz innych pod kątem konstruowanych analogowych i cyfrowych urządzeń pomiarowych.

3) Wspieranie przełożonego w zakresie rozeznania dostępnej na rynku aparatury laboratoryjnej oraz części elektronicznych i mechanicznych.

4) Udział w sporządzaniu harmonogramu zakupów sprzętu i aparatury oraz wsparcie w zakresie pozyskiwania w/w sprzętu.

5) Udział w sporządzaniu dokumentacji prowadzonych prac.

6) Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu będącego w dyspozycji.

7) Wersjonowanie wytworzonej dokumentacji i oprogramowania oraz minimum na koniec dnia umieszczanie wytworzonej dokumentacji na wskazanych: serwerze kontroli wersji i dysku sieciowym (obowiązkowo minimum raz dziennie)

8) Wersjonowanie i archiwizowanie na wskazanych serwerach również materiałów roboczych

9) Samodzielne sporządzanie notatek miesięcznych z prowadzonych prac (ok. 1/2 strony A4)

10) Urzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego.

11)          Wykonanie modułów pomiarowych, zwłaszcza elektronicznych układów pomiarowych.

 

 

Do szczegółowych zadań należeć będzie:

 1. a) Rozwiązania technologii modelowych modułów systemu oraz badanie metod akwizycji danych na podstawie zaprojektowanych rozwiązań systemu pomiarowego, komunikacyjnego i sterowania zwłaszcza SD oraz na potrzeby synchronizacji/nakładania danych z różnych przestrzeni wymiarowych.
 2. b) Realizacja rozwiązań dotyczących instalacji i współdziałania poszczególnych bloków funkcjonalnych systemu realizowanych przez poszczególnych wykonawców.
 3. c) Wykonawca części konstrukcyjnej systemu AREP z odpowiedzialnością za integrację, uruchomienie całego systemu.

Oferujemy:

 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole badawczym myślących niestandardowo, lubiących swoją pracę ukierunkowanym na sukces,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia (umowa o pracę),
 • Możliwość rozwoju,
 • Dostęp do nowoczesnej aparatury i laboratorium.

Oferta kierowana jest do osób pragnących wykorzystać swoje kwalifikacje i kompetencje w renomowanej organizacji.

CV należy kierować do dnia 31.03.2020 r.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi Osobami.

Dlaczego warto aplikować?

 • Umowa o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje
 • Duży zakres samodzielności
 • Ciekawa praca w rozwijającej się firmie

Wysyłając zapytanie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez przedsiębiorstwo Pietrucha sp. z o.o. International Sp.k z siedzibą w Ksawerowie z siedzibą w Błaszkach, ul. Przemysłowa 10, 98-235 Błaszki, Polska, w celu udzielenia odpowiedzi, w tym przedłożenia oferty jeśli o nią pytam.
Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przez czas niezbędny do realizacji przyjętej oferty, do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego i do przeniesienia danych.