Multimedia

Profil M-Hex o przekroju plastra miodu znajduje zastosowanie w projektach związanych z regulacją brzegów różnego rodzaju cieków wodnych i umocnieniem wałów przeciwpowodziowych. M-Hex pomaga chronić obszary przybrzeżne przed erozją wodną. Dzięki możliwości zastosowania wzmocnień (pali drewnianych, rur stalowych), parametry wytrzymałościowe konstrukcji budowanych z profili M-Hex mogą być dostosowane do wymogów projektu. 

Przypominamy przedsięwzięcie zrealizowane nad polskim wybrzeżem, w którym nasze grodzice winylowe zostały zastosowane w projekcie budowy zabezpieczeń przeciwsztormowych mariny w Kątach Rybackich, gdzie wykonano z nich przesłonę przeciwfiltracyjną zwieńczoną murem oporowym wykonanym z żelbetonu.

W połowie 2021 roku, Grupa Pietrucha pod nadzorem zespołu naukowców Politechniki Łódzkiej, przeprowadziła pełnoskalowe testy polowe profili hybrydowych SuperLock. Badania potwierdziły, że w realnych warunkach innowacyjne profile hybrydowe wykazują wyższą wytrzymałość niż wskazują na to obliczenia wykonane za pomocą programów do analiz geotechnicznych.

Na Jeziorze Goczałkowickim powstała sztuczna wyspa, która pozwoli zabezpieczyć siedliska rybitwy rzecznej. Obiekt o powierzchni 450 m2 jest przeznaczony wyłącznie dla ptaków. Inwestycja powstała w ramach projektu LifeVistulaPL i finansowana jest ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Historia Pawła...

Największą wartością firmy są ludzie.

Ludzie, którzy rozwijają się razem z nami.

Ludzie, dzięki którym to my możemy się rozwijać...

od 60 lat...

Historia Swietłany...

Największą wartością firmy są ludzie.

Ludzie, którzy rozwijają się razem z nami.

Ludzie, dzięki którym to my możemy się rozwijać...

od 60 lat...

Historia Roberta...

Największą wartością firmy są ludzie.

Ludzie, którzy rozwijają się razem z nami.

Ludzie, dzięki którym to my możemy się rozwijać...

od 60 lat...

There are few companies in Poland which for 60 years have played a role in the development of the Polish economy the way the Pietrucha Group has and which have an equally rich history and experience. From a small tannery offering services to the local community, we transformed into an innovative plastic processing enterprise, to ultimately join the elite group of global players specializing in providing comprehensive services to the civil engineering sector.

11 października, w obecności przedstawicieli władz państwowych Polski i Filipin, organizacji biznesowych oraz przedsiębiorców oficjalnie uruchomiono filipińską fabrykę grodzic winylowych należącą do Grupy Pietrucha. To pierwsza polska inwestycja realizująca projekt greenfield w sektorze inżynierii lądowej i wodnej na Filipinach oraz jeden z nielicznych transferów technologii poza granice naszego kraju.