Kadra zarządzająca

dr inż. Jerzy Pietrucha

Prezes Zarządu i CEO

Manager i inwestor. Z Grupą Pietrucha związany od 2009 roku, w 2012 roku przejął stery rodzinnego przedsiębiorstwa i od tego czasu konsekwentnie buduje silną, międzynarodową pozycję Grupy. Absolwent St. Claire’s College w Oxfordzie, Politechniki Gdańskiej na wydziale Inżynierii Materiałowej, University of Warvick na wydziale Inżynierii Produkcji. Absolwent studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Robert Kurowski

Dyrektor Zarządzający Pietrucha Manufacturing Philippines

Doświadczony manager i ekspert w dziedzinie handlu. Odpowiada za ekspansję Grupy Pietrucha na rynkach Azji.

Waldemar Ślusarski

Dyrektor Zarządzający, zakład produkcyjny Błaszki

Manager. Zarządza zakładem produkcyjnym w Błaszkach. Związany z Grupą Pietrucha od 1998 roku, początkowo jako szef sprzedaży, a następnie dyrektor handlowy odpowiedzialny za rynki Europy.