Pomoc publiczna

Projekt pt.: „Autonomiczny system cyfrowej inspekcji przestrzeni i nadzoru inwestycyjnego z wykorzystaniem UAV oraz mobilnych stacji dokujących – AREP” otrzymał dofinansowanie w ramach Konkursu Ścieżka dla Mazowsza.

 

Projekt „Funkcjonalne kompozyty hybrydowe o projektowanych właściwościach” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego; Poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne.

Projekt realizowany na terenie województwa łódzkiego w powiecie sieradzkim w gminie Błaszki w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA; Działanie 2.2: INTERNACJONALIZACJA  PRZEDSIĘBIORSTW; Poddziałanie 2.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kompletnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego z PVC w koekstruzji, zbrojonego hybrydowym włóknem ciągłym szklanym” realizowany jest na terenie województwa łódzkiego w powiecie pabianickim w gminie Ksawerów w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA; Działanie 2.3: ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP; Poddziałanie 2.3.1: INNOWACJE W MŚP.

Loading... Trwa wczytywanie kolejnych wpisów...