• Strona główna >
  • O nas >
  • Pomoc publiczna >
  • Autonomiczny system cyfrowej inspekcji przestrzeni i nadzoru inwestycyjnego z wykorzystaniem UAV oraz mobilnych stacji dokujących – AREP” otrzymał dofinansowanie w ramach Konkursu Ścieżka dla Mazowsza

Autonomiczny system cyfrowej inspekcji przestrzeni i nadzoru inwestycyjnego z wykorzystaniem UAV oraz mobilnych stacji dokujących – AREP” otrzymał dofinansowanie w ramach Konkursu Ścieżka dla Mazowsza

Autonomiczny system cyfrowej inspekcji przestrzeni i nadzoru inwestycyjnego z wykorzystaniem UAV oraz mobilnych stacji dokujących – AREP” otrzymał dofinansowanie w ramach Konkursu Ścieżka dla Mazowsza

1. INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pt.: „Autonomiczny system cyfrowej inspekcji przestrzeni i nadzoru inwestycyjnego z wykorzystaniem UAV oraz mobilnych stacji dokujących – AREP” otrzymał dofinansowanie w ramach Konkursu Ścieżka dla Mazowsza:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/sciezka-dla-mazowsza/

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: www.ncbr.gov.pl

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu MAZOWSZE/0055/19-00

Okres realizacji: 01.01.2020 r. - 30.06.2022 r.

Beneficjent: S.I.A Pietrucha Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość Projektu: 5 377 484, 31 PLN

Wartość dofinansowania: 2 940 129, 28 PLN

2. OPIS PROJEKTU

Celem praktycznym projektu jest opracowanie produktu w postaci systemu cyfrowej inspekcji przestrzennej i nadzoru inwestycyjnego na bazie: (1) wielowirnikowej platformy latającej UAV (Unmanned Aerial Vehicle) z systemem stabilizacji lotu FLC (Fuzzy Logic Controler), (2) bezprzewodowych stacji ładujących automatycznego dokowania na bazie wieloportowych stacji dokujących (SD), (3) sensorów pomiarowych zlokalizowanych na obiektach ruchomych (osoby, elementy infrastruktury) z wykorzystaniem sieci MWSN (Mobile Wireless Sensor Network), (4) podsystemu sterowania i komunikacji U2U, U2I z wykorzystaniem sieci MANET (Mobile ad hoc Network), (5) podsystemu geoprzestrzennego opisu GIS (Geographic Information System) i (6) dedykowanego oprogramowania EUS (End-User Software).

Wróć