• Strona główna >
  • O nas >
  • Pomoc publiczna >
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 2.3.4

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 2.3.4

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 2.3.4

Nazwa programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 2.3.4: Ochrona własności przemysłowej.

O PROJEKCIE

Projekt Rozszerzenie prawa ochrony własności przemysłowej - patentu pt. ”Profile geotechniczne zwłaszcza grodzice i mobilne zabezpieczenia przeciwpowodziowe i sposób wytwarzania zbrojnych profili geotechnicznych zwłaszcza grodzic i mobilnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych” poza granicami Polski realizowany jest na terenie województwa łódzkiego w powiecie pabianickim w gminie Ksawerów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 2.3.4: Ochrona własności przemysłowej.

Projekt polega na uzyskaniu prawa ochrony własności przemysłowej w postaci patentu pt. ”Profile geotechniczne zwłaszcza grodzice i mobilne zabezpieczenia przeciwpowodziowe i sposób wytwarzania zbrojnych profili geotechnicznych zwłaszcza grodzic i mobilnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych”, oznaczonego nr P.412127, na terenie wybranych państw stanowiących w chwili obecnej oraz w przyszłości obszar, na którym Wnioskodawca będzie oferował produkty wytworzone w objętej patentem technologii.

Planowany okres realizacji projektu: 01.03.2016r. – 31.12.2023r.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest zapewnienie ochrony prawnej i co za tym idzie umożliwienie wejścia na wybrane rynki zagraniczne z innowacyjnym produktem, jakim jest nowy typ grodzicy PVC wzmocnionej włóknem szklanym, która łączy zalety grodzic PVC oraz stalowych typu lekkiego.

PLANOWANE EFEKTY

  • liczba dokonanych zgłoszeń patentowych – 20 szt.

 

Wartość projektu: 832 422,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 350 500,00 zł

HARMONOGRAM PROJEKTU – POSTĘP PRAC

Zadanie 1
Międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT faza międzynarodowa - zrealizowane

Zadanie 2
Uzyskanie ochrony własności przemysłowej faza regionalna procedury PCT przed EPO - zrealizowane.

Zadanie 3
Uzyskanie ochrony własności przemysłowej - faza regionalna procedury PCT przed EAPO - zrealizowane.

Zadania 4 – 20
Uzyskanie ochrony własności przemysłowej – fazy krajowe – zzrealizowane.

Wróć