• Strona główna >
  • O nas >
  • Pomoc publiczna >
  • Projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji profili geotechnicznych, zwłaszcza grodzic, zbrojonych włóknem szklanym”

Projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji profili geotechnicznych, zwłaszcza grodzic, zbrojonych włóknem szklanym”

Projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji profili geotechnicznych, zwłaszcza grodzic, zbrojonych włóknem szklanym”

INFORMACJE OGÓLNE - O PROJEKCIE

Projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji profili geotechnicznych, zwłaszcza grodzic, zbrojonych włóknem szklanym” realizowany jest na terenie województwa łódzkiego w powiecie pabianickim w gminie Ksawerów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B R; Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Projekt polega na wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na tej podstawie wytwarzania znacząco ulepszonych produktów w stosunku do wytwarzanych na terytorium RP.

Działania przewidziane w projekcie zmierzają do urzeczywistnienia idei związanej z rozpoczęciem produkcji nowego rodzaju grodzicy. Ciąg technologiczny planowany do zakupu i uruchomienia stanowi bazę technologiczną, dzięki której możliwe będzie uzyskanie rezultatów projektu w postaci uruchomienia produkcji znacząco ulepszonych produktów w oparciu o technologię będącą przedmiotem zgłoszenia patentowego.

Planowany okres realizacji projektu: 07.03.2016r. – 31.12.2019r.

CELE PROJEKTU

Celem realizacji projektu jest wdrożenie innowacyjnego w skali świata, znacząco ulepszonego produktu tj. profili geotechnicznych zwłaszcza grodzic zbrojonych włóknem szklanym (PVC+) będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych, którego technologia produkcji została objęta ochroną patentową.

PLANOWANE EFEKTY

Główne rezultaty realizacji projektu to:

  • uruchomienie produkcji znacząco ulepszonych produktów – grodzic typu PVC+
  • liczba nabytych w ramach projektu środków trwałych – 7 szt.
  • liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1

Wartość projektu: 3.137.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1.411.650,00 zł

HARMONOGRAM PROJEKTU – POSTĘP PRAC

Projekt zakończony zgodnie z zawartą umową

Wróć