• Strona główna >
  • O nas >
  • Pomoc publiczna >
  • Projekt „Wejście Pietrucha Sp. z o.o. International Sp. K. na nowe rynki zagraniczne poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego”

Projekt „Wejście Pietrucha Sp. z o.o. International Sp. K. na nowe rynki zagraniczne poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego”

Projekt „Wejście Pietrucha Sp. z o.o. International Sp. K. na nowe rynki zagraniczne poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego”

Projekt „Wejście Pietrucha Sp. z o.o. International Sp. K. na nowe rynki zagraniczne poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego” realizowany jest przez Pietrucha Sp. z o.o. International Sp. K. w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA; Działanie 2.2: INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW; Poddziałanie 2.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Planowany okres realizacji projektu: 12.02.2018r. – 31.10.2019r.

CELE PROJEKTU
Przedmiotem projektu będzie wprowadzenie produktów znajdujących się w dotychczasowej ofercie Spółki i jednocześnie posiadających nadal potencjał eksportowy tj. grodzic EcoLock, Georusztów Polgrid i Ogrodzeń farmerskich, na nowe rynki w wymiarze geograficznym: egipski, serbski, azerbejdżański, kazachski, a także wprowadzenie do sprzedaży eksportowej (na nowe rynki w wymiarze produktowym tj. rynek brytyjski i bułgarski) nowych, innowacyjnych produktów tj. Wodospustów i Zastawek małej retencji, które dotychczas nie były eksportowane.
Celem projektu jest przede wszystkim wzrost przychodów z eksportu Spółki.

PLANOWANE EFEKTY
Rezultaty projektu:
Liczba kontraktów handlowych zagranicznych, podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji: 7
Przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 1 429 610,00
Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki: 1
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety / mężczyźni: 3

Wartość ogółem projektu: 469 353,14 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 169 694,04 zł

HARMONOGRAM PROJEKTU – POSTĘP PRAC
Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Dotychczas zrealizowano:
Udział przedstawicieli Spółki w Międzynarodowej Wystawie Transportu Drogowego i Transportu Kaspijskiego 2018 – Azerbejdżan
Organizacja spotkania w Kazachstanie z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi
Udział przedstawicieli Spółki w międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej Flood Expo 2018 – Wielka Brytania
Organizacja spotkań w Bułgarii z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi

Wróć