Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Lubanów, gm. Błaszki

Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Lubanów, gm. Błaszki

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Lubanów, gm. Błaszki

Wartość ogólna zadania: 577 728,86 zł brutto

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej: Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie: 135 281,00 zł w formie pożyczki.

Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Lubanów, gm. Błaszki składała się z:

  • Wymiany okien
  • Wymiany drzwi wejściowych do mieszkań i lokali usługowych
  • Dociepleniem budynku

Link do strony WFOŚ: https://www.wfosigw.lodz.pl/

 

Wróć