Geokompozyt

Georuszty

Grupa Pietrucha jest producentem georusztów PolGrid, specjalistycznych geosyntetyków stosowanych w przedsięwzięciach z sektora inżynierii lądowej do stabilizacji i zwiększania nośności podłoża oraz separacji materiałów o różnym uziarnieniu. Georuszty są wykorzystywane w budownictwie komunikacyjnym, oraz innych projektach geotechnicznych. Proste i szybkie w montażu, georuszty pozwalają na zmniejszenie zużycia materiału, a w rezultacie obniżenie kosztów i skrócenie czasu inwestycji.

Biogeokompozyty PolGrid Bio

Biogeokompozyt PolGrid Bio to połączenie georusztu o sztywnych węzłach i biowłókniny z nasionami traw. Stanowi  praktyczny
i wygodny sposób na zadarnienie, zazielenienie, lecz także zabezpieczenie skarp przy drogach i autostradach, nasypów kolejowych, wałów przeciwpowodziowych oraz terenów przemysłowych. Pozwala w szybki sposób osłonić i zabezpieczyć powierzchnię gruntową skarpy, zabezpieczając ją przed erozją i przypowierzchniowymi osuwiskami.

Zastosowanie

 • Drogi i autostrady – zabezpieczenie, stabilizacja i zazielenienie skarp wykopów, nasypów i rowów

 • Stromizny i obszary o nachylonej powierzchni – zabezpieczenie przed osuwaniem się gleby, erozją spowodowaną działaniem wody i wiatru

 • Podtorze kolejowe – zabezpieczenie, stabilizacja i zazielenienie skarp wykopów, nasypów i rowów

 • Wały przeciwpowodziowe – zabezpieczanie przed osuwaniem się powierzchni, erozją wodną i wietrzną

 • Wydmy – zabezpieczenie przed erozją, osuwiskami

 • Tereny sportowe i rekreacyjne – zazielenienie i tworzenie trawników w miejscach o nachylonej powierzchni

Zalety PolGrid Bio

 • Przyjazne dla środowiska, trwałe rozwiązanie przy stosowaniu standardowych zabiegów pielęgnacyjnych

 • Skuteczne zabezpieczenie przed erozją wodną i wiatrową, osuwaniem się przypowierzchniowych warstw gruntu

 • Bezpieczny i stabilny wzrost trawy na pochyłych powierzchniach

 • Ochrona przed wypłukiwaniem nasion przez wody opadowe
  i zabezpieczenie przed wykopywaniem nasion przez zwierzęta

 • Długi okres przechowywania

Parametry techniczne PolGrid Bio

PolGrid Bio znakomicie pełni funkcję wzmacniającą oraz zbrojącą. W zależności od wymogów projektu dobierany jest odpowiedni typ georusztu zbrojącego biogeokompozyt.

Parametry techniczne georusztu:

Biowłóknina zastosowana w biogeokompozycie PolGrid Bio, to materiał wykonany z recyklingowych włókien bawełnianych i bawełnopodobnych ze starannie wyselekcjonowanymi nasionami traw umieszczonymi wewnątrz.

Parametry techniczne biowłókniny: