Geosiatka - Stabilizacja gruntu - Dobra cena

Georuszty

Grupa Pietrucha jest producentem georusztów PolGrid, specjalistycznych geosyntetyków stosowanych w przedsięwzięciach z sektora inżynierii lądowej do stabilizacji i zwiększania nośności podłoża oraz separacji materiałów o różnym uziarnieniu. Georuszty są wykorzystywane w budownictwie komunikacyjnym, oraz innych projektach geotechnicznych – wszędzie tam, gdzie niezbędna jest stabilizacja gruntu. Proste i szybkie w montażu, georuszty pozwalają na zmniejszenie zużycia materiału, a w rezultacie obniżenie kosztów i skrócenie czasu inwestycji.

Charakterystyka

Natychmiastowa stabilizacja i separacja gruntu

Natychmiastowa stabilizacja i separacja gruntu
 • Półsztywny układ kompozytowy kruszywo-georuszt pozwala na zwiększenie nośności warstwy kruszywa, nawet na skrajnie słabym podłożu.

 • Unikalne, niezwykle wysokie parametry wytrzymałościowe, dzięki wysokiej sztywności i nieprzesuwalności węzła georusztu, który natychmiast reaguje na obciążenie, zapobiegając przemieszczaniu się kruszywa.

 • Stabilizacja gruntu i zwiększenie nośności dzięki ograniczeniu skutków nierównomiernego osiadania kruszywa na niejednorodnym podłożu oraz przesklepienia pustek powietrznych i punktów o mniejszej nośności.

 • Umieszczony pomiędzy podbudową a gruntem rodzimym georuszt działa jak separator przeciwdziałając mieszaniu się materiałów o odmiennym uziarnieniu i nośności.

Łatwy i szybki montaż

geosiatki Łatwy i szybki montaż
 • Długości handlowe PolGrid dobrane z myślą o tym, aby umożliwić przeniesienie pojedynczej rolki przez dwóch pracowników.

 • Uproszczony montaż przebiega przez rozwijanie georusztu na wcześniej przygotowane podłoże gruntowe.

 • Wysoka sztywność georusztu eliminuje konieczność czasochłonnego naciągania i kotwienia, dzięki czemu georuszt pracuje natychmiast po ułożeniu warstw kruszywa.

 • Duża wytrzymałość georusztu gwarantuje odporność na uszkodzenia montażowe.

Redukcja kosztów, skrócenie czasu inwestycji

Geosiatki, Redukcja kosztów, skrócenie czasu inwestycji
 • Skuteczne blokowanie kruszywa podwyższa efektywność zbrojenia, zmniejszając wymianę gruntu nawet o 40% w budownictwie drogowym, przy czym im słabsze warunki gruntowe, tym większa oszczędność.

 • Rozwiązanie wydłuża trwałość konstrukcji i nie wymaga prowadzenia zaawansowanych prac ziemnych, skracając czas realizacji inwestycji.

 • Stabilizacja gruntu poprzez georuszty ogranicza powstawanie kolein dzięki zwiększeniu nośności podłoża nawet w skrajnie trudnych warunkach gruntowych.