Do pobrania

Georuszty

Grupa Pietrucha jest producentem georusztów PolGrid, specjalistycznych geosyntetyków stosowanych w przedsięwzięciach z sektora inżynierii lądowej do stabilizacji i zwiększania nośności podłoża (wzmacnianie gruntu) oraz separacji materiałów o różnym uziarnieniu. Georuszty są wykorzystywane w budownictwie komunikacyjnym, oraz innych projektach geotechnicznych – wszędzie tam, gdzie niezbędna jest stabilizacja gruntu. Proste i szybkie w montażu, georuszty pozwalają na zmniejszenie zużycia materiału, a w rezultacie obniżenie kosztów i skrócenie czasu inwestycji.

Jakość produkowanych przez Grupę Pietrucha geosiatek jest kontrolowana pod nadzorem das Süddeutsche Kunstoff-Zentrum, jedną z najbardziej renomowanych na świecie instytucji certyfikujących produkty geotechniczne.

Jakość stosowanych przez nas rozwiązań w zakresie produkcji, projektowania i sprzedaży geosyntetyków i profili z tworzyw sztucznych została potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015.