Produkty

Georuszty

Grupa Pietrucha jest producentem georusztów PolGrid, specjalistycznych geosyntetyków stosowanych w przedsięwzięciach z sektora inżynierii lądowej do stabilizacji i zwiększania nośności podłoża (wzmacnianie gruntu) oraz separacji materiałów o różnym uziarnieniu. Georuszty są wykorzystywane w budownictwie komunikacyjnym, oraz innych projektach geotechnicznych – wszędzie tam, gdzie niezbędna jest stabilizacja gruntu. Proste i szybkie w montażu, georuszty pozwalają na zmniejszenie zużycia materiału, a w rezultacie obniżenie kosztów i skrócenie czasu inwestycji.

Produkty

Szeroka gama georusztów PolGrid, pozwala na optymalne dostosowane produktu do potrzeb indywidualnych projektów oraz konstrukcji. W zależności od przeznaczenia i wymagań, dobierany jest geosyntetyk o konkretnym składzie i formie.