Geokompozyt

Georuszty

Grupa Pietrucha jest producentem georusztów PolGrid, specjalistycznych geosyntetyków stosowanych w przedsięwzięciach z sektora inżynierii lądowej do stabilizacji i zwiększania nośności podłoża oraz separacji materiałów o różnym uziarnieniu. Georuszty są wykorzystywane w budownictwie komunikacyjnym, oraz innych projektach geotechnicznych. Proste i szybkie w montażu, georuszty pozwalają na zmniejszenie zużycia materiału, a w rezultacie obniżenie kosztów i skrócenie czasu inwestycji.

Geokompozyty

Geokompozyt łączy właściwości georusztu z zaletami geowłókniny, dzięki czemu znakomicie pełni funkcje wzmacniającą, separacyjną i filtracyjną. Geokompozyty są stosowane na grząskich podłożach lub w połączeniu z materiałami o mniejszych frakcjach. Typ georusztu dwuosiowego oraz rodzaj stosowanej geowłókniny jest dobierany indywidualnie w zależności od wymagań projektu.

PolGrid FSR BX

Geokompozyt PolGrid FSR BX to termicznie zespolony z geowłókniną georuszt PolGrid BX lub PolGrid BX MAX. Zależnie od potrzeb geokompozyt znajduje zastosowanie w różnych projektach geotechnicznych.

  • wzmacnianie podbudów drogowych
  • budowa dróg tymczasowych i technologicznych
  • budowa dróg leśnych
  • budowa dróg dojazdowych do farm wiatrowych
  • budowa placów manewrowych i parkingów
  • wzmacnianie podtorzy kolejowych
  • budowa nasypów na słabych gruntach
  • wzmacnianie podłoża pod fundamentami

W ofercie posiadamy wysokiej jakości geokompozyt o bardzo dobrych parametrach fizycznych i technicznych.