Georuszt - wzmacnianie gruntu

Georuszty

Grupa Pietrucha jest producentem georusztów PolGrid, specjalistycznych geosyntetyków stosowanych w przedsięwzięciach z sektora inżynierii lądowej do stabilizacji i zwiększania nośności podłoża (wzmacnianie gruntu) oraz separacji materiałów o różnym uziarnieniu. Georuszty są wykorzystywane w budownictwie komunikacyjnym, oraz innych projektach geotechnicznych. Proste i szybkie w montażu, georuszty pozwalają na zmniejszenie zużycia materiału, a w rezultacie obniżenie kosztów i skrócenie czasu inwestycji.

Georuszty dwuosiowe

Geosiatki o sztywnych, integralnych węzłach. Powstają w procesie wytłaczania i wyciągania, dzięki czemu są materiałem monolitycznym i nie posiadają żadnych połączeń. Charakteryzują się kwadratowym przekrojem żebra, co pozwala na lepsze klinowanie ziaren kruszywa w oczkach, a efekcie uzyskanie wysokich parametrów nośności.

Geosiatki o sztywnych, integralnych węzłach. Powstają w procesie wytłaczania i wyciągania, dzięki czemu są materiałem monolitycznym i nie posiadają żadnych połączeń. Charakteryzują się kwadratowym przekrojem żebra, co pozwala na lepsze klinowanie ziaren kruszywa w oczkach, a efekcie uzyskanie wysokich parametrów nośności.

 • wzmacnianie podbudów drogowych
 • budowa dróg tymczasowych i technologicznych
 • budowa dróg leśnych
 • budowa dróg dojazdowych do farm wiatrowych
 • budowa placów manewrowych i parkingów
 • wzmacnianie podtorzy kolejowych
 • budowa nasypów na słabych gruntach
 • wzmacnianie gruntu pod fundamentami
 • wzmacnianie podbudów pod posadzki przemysłowe i magazynowe
  jedn. BX 10/10 BX 15/15 BX 20/20 BX 25/25 BX 30/30 BX 40/40 BX 45/45
Typ polimeru   PP PP PP PP PP PP PP
Minimalna zawartość sadzy % 2 2 2 2 2 2 2
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym/poprzecznym kN/m 10/10 15/15 20/20 25/25 30/30 40/40 45/45
Sztywność węzła % 100 100 100 100 100 100 100
Długość oczek mm 39 (±4) 39 (±4) 39 (±4) 39 (±4) 39 (±4) 35 (±3) 35 (±3)
Szerokość oczek mm 39 (±4) 39 (±4) 39 (±4) 39 (±4) 39 (±4) 35 (±3) 35 (±3)
Długość w rolce m 205 75 75 50 50 30 30
Długość w rolce m 4 4 4 4 4 4 4

Wymiar oczka zwiększony do 65 mm, przeznaczony do współpracy z kruszywem o większych frakcjach.

 • wzmacnianie podtorzy kolejowych
 • wzmacnianie podbudów drogowych
 • budowa dróg tymczasowych i technologicznych
 • budowa dróg leśnych
 • budowa dróg dojazdowych
  jedn. BX MAX 20/20 BX MAX 30/30 BX MAX 40/40
Typ polimeru PP PP PP PP
Minimalna zawartość sadzy % 2 2 2
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym / oprzecznym kN/m 20/20 30/30 40/40
Sztywność węzła % 100 100 100
Długość oczek mm 65(±12) 65(±12) 65(±12)
Szerokość oczek mm 65(±12) 65(±12) 65(±12)
Długość w rolce m 50 50 30
Szerokość rolki m 4 4 4