Technologia

Georuszty

Grupa Pietrucha jest producentem georusztów PolGrid, specjalistycznych geosyntetyków stosowanych w przedsięwzięciach z sektora inżynierii lądowej do stabilizacji i zwiększania nośności podłoża (wzmacnianie gruntu) oraz separacji materiałów o różnym uziarnieniu. Georuszty są wykorzystywane w budownictwie komunikacyjnym, oraz innych projektach geotechnicznych – wszędzie tam, gdzie niezbędna jest stabilizacja gruntu. Proste i szybkie w montażu, georuszty pozwalają na zmniejszenie zużycia materiału, a w rezultacie obniżenie kosztów i skrócenie czasu inwestycji.

Technologia

Podstawową cechą georusztów jest ich monolityczność oraz sztywne, integralne węzły. Konstrukcja nie ma słabych połączeń a wytrzymałość węzła jest równa wytrzymałości żebra.

Georuszty PolGrid są produkowane na linii produkcyjnej o długości 130 m, na której termoplastyczna taśma polipropylenowa jest najpierw wytłaczana, a następnie perforowana i wyciągana w obydwu kierunkach.

Starannie dobrany surowiec, parametry produkcji oraz dopracowany do najmniejszego szczegółu ciąg technologiczny gwarantują najwyższej jakości produkt o stałych i powtarzalnych parametrach.

Partnerzy Technologiczni

Jakość geosyntetyków PolGrid jest badana w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji, pod nadzorem das Süddeutsche Kunstoff-Zentrum jednej z najbardziej renomowanych na świecie instytucji certyfikujących produkty geotechniczne. Parametry fizyko-mechaniczne geosiatek są również kontrolowane w cyklu ciągłym we własnym laboratorium. Grupa Pietrucha jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Geosyntetycznego IGS.