Zastosowanie

Georuszty

Grupa Pietrucha jest producentem georusztów PolGrid, specjalistycznych geosyntetyków stosowanych w przedsięwzięciach z sektora inżynierii lądowej do stabilizacji i zwiększania nośności podłoża (wzmacnianie gruntu) oraz separacji materiałów o różnym uziarnieniu. Georuszty są wykorzystywane w budownictwie komunikacyjnym, oraz innych projektach geotechnicznych – wszędzie tam, gdzie niezbędna jest stabilizacja gruntu. Proste i szybkie w montażu, georuszty pozwalają na zmniejszenie zużycia materiału, a w rezultacie obniżenie kosztów i skrócenie czasu inwestycji.

Zastosowanie:

Drogi o nawierzchni bitumicznej

Wzmocnienie warstw podbudowy zasadniczej z kruszywa, zbrojenie nasypów (poprawa stateczności), materace geosyntetyczne w podstawach nasypów.

Linie kolejowe

Zbrojenie warstw konstrukcyjnych podtorza, wzmacnianie nasypów kolejowych.

Drogi leśne i dojazdowe

Budowa dróg o nawierzchni z kruszywa niezwiązanego o zwiększonej trwałości i podwyższonej odporności na koleinowanie.

Drogi tymczasowe i platformy robocze

Szybka budowa tymczasowych dróg o nawierzchni z kruszywa niezwiązanego, np. dojazdowych do farm wiatrowych, budowa platform roboczych.

Lotniska i lądowiska

Wzmocnienie konstrukcji pasów startowych i manewrowych lotnisk.

Place magazynowe, parkingi

Zbrojenie podbudów o zwiększonej nośności np. pod place manewrowe, magazynowe, składowe i parkingi.