Charakterystyka

Grodzice hybrydowe

SuperLock to grodzice hybrydowe nowej generacji. Innowacyjne połączenie PVC z włóknami szklanymi ciągłym, dzięki któremu powstał kompozyt posiadający wszelkie zalety grodzic winylowych przy wyższych parametrach wytrzymałościowych i szerszym zakresie zastosowań. Profile geotechniczne SuperLock zyskały parametry dotychczas możliwe do uzyskania wyłącznie w oparciu o zupełnie inną i stosowaną od wielu lat technologię produkcji ze stali.

Charakterystyka:

  • Innowacyjne połączenie PVC i włókna szklanego przy zastosowaniu matrycy termoplastycznej.

  • Technologia wykorzystywana w przemyśle samochodowym i lotniczym.

  • Materiał hybrydowy o znacznie wyższych parametrach technicznych niż PVC i szerszym zakresie zastosowań.

  • Parametry wytrzymałościowe zbliżone do lekkich grodzic stalowych z zachowaniem zalet grodzic wykonanych z twardego PVC.

Parametry wytrzymałościowe testowane w Śląskim Centrum Naukowo - Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o., prowadzącym zaawansowane badania najnowocześniejszych materiałów kompozytowych wykorzystywanych w przemyśle lotniczym.

Właściwości techniczne Grodzicy:

Wykres stosunku wytrzymałości do ceny: