Technologia

Grodzice hybrydowe

SuperLock to grodzice hybrydowe nowej generacji. Innowacyjne połączenie PVC z włóknami szklanymi ciągłym, dzięki któremu powstał kompozyt posiadający wszelkie zalety grodzic winylowych przy wyższych parametrach wytrzymałościowych i szerszym zakresie zastosowań. Profile geotechniczne SuperLock zyskały parametry dotychczas możliwe do uzyskania wyłącznie w oparciu o zupełnie inną i stosowaną od wielu lat technologię produkcji ze stali.

Technologia i parametry

Grodzice hybrydowe SuperLock są produkowane metodą koekstruzji z PVC wzmocnionego włóknami szklanymi ciągłymi przy zasosowaniu matrycy termoplastycznej. Jest to technologia wykorzystywana w przemyśle samochodowym i lotniczym.

Porównanie