Technologia

FloodWarden – vinyl flood protection barriers

The mobile flood-protection barriers FloodWarden allow for fast and efficient prevention against flood damage, protecting houses, retail buildings and industrial sites. The system allows for the top-quality flood protection at a considerably lower price in comparison to similar mobile flood-protection systems. It is a cutting-edge alternative to other makeshift solutions.

Technologia i parametry

Grodzice hybrydowe SuperLock są produkowane metodą koekstruzji z PVC wzmocnionego włóknami szklanymi ciągłymi przy zasosowaniu matrycy termoplastycznej. Jest to technologia wykorzystywana w przemyśle samochodowym i lotniczym.

Porównanie