Technologia

Grodzice hybrydowe

SuperLock to grodzice hybrydowe nowej generacji. Innowacyjne połączenie PVC z włóknami szklanymi ciągłym, dzięki któremu powstał kompozyt posiadający wszelkie zalety grodzic winylowych przy wyższych parametrach wytrzymałościowych i szerszym zakresie zastosowań. Profile geotechniczne SuperLock zyskały parametry dotychczas możliwe do uzyskania wyłącznie w oparciu o zupełnie inną i stosowaną od wielu lat technologię produkcji ze stali.

Technologia i parametry

Grodzice hybrydowe SuperLock są produkowane metodą koekstruzji z PVC wzmocnionego włóknami szklanymi ciągłymi przy zasosowaniu matrycy termoplastycznej. Jest to technologia wykorzystywana w przemyśle samochodowym i lotniczym.

Porównanie grodzic z włóknami szklanymi i PVC

Parametr Jednostka PCV Superlock Różnica
Waga metra kwadratowego kg/m2 30 27 Bez zmian
Wskaźnik przekroju metra ścianki cm3/m 1462 1381 Bez zmian
Moment metra ścianki cm4/m 18739 17374 Bez zmian
Wytrzymałość na rozciąganie MPa 44 350 x8
Moduł Younga GPa 2,6 14 x5
Maksymalny moment kNm/m 64 450 x7
Sztywność dopuszczalna kNm2/m 244 1206 x5