Montaż

Grodzice winylowe

Grupa Pietrucha jest globalnym liderem w produkcji i dystrybucji nowoczesnych grodzic winylowych EcoLock, o szerokim zastosowaniu w sektorze inżynierii lądowej i wodnej. Grodzice winylowe są przyjazną dla środowiska, lekką, nowoczesną i niezwykle wytrzymałą alternatywą dla tradycyjnych materiałów, takich jak stal, drewno czy beton.

Sektor budowlany wykorzystuje grodzice coraz częściej z uwagi na doskonałe parametry oraz możliwość obniżenia kosztów inwestycji, dzięki ich zastosowaniu.

Montaż

Wbijanie

Najczęściej stosowana metoda, polegająca na pogrążaniu grodzic w grunt wzdłuż uprzednio zainstalowanych wzorników przy wykorzystaniu młotów wibracyjnych, lekkiego sprzętu o niewielkiej energii uderzeń. Rodzaj sprzętu jest dobrany do parametrów gruntu, głębokości zagłębienia i typu grodzicy. Przy montażu w twardych, zwartych podłożach oraz przy wbijaniu długich elementów stosowane są mandrele, czyli stalowe prowadnice o kształcie odzwierciedlającym wbijaną grodzicę winylową. Rodzaj i długość mandreli jest dostosowywany do typu wbijanych grodzic.

Zalety stosowania mandreli:

  • wbijanie grodzic winylowych w bardzo trudne warunki gruntowe (zwarte iły, gliny, żwiry)

  • montaż długich profili nawet do 12m

  • usuwanie przeszkód napotkanych w gruncie (korzenie, kamienie)

  • zachowanie prostolinijności profili

  • wstępne rozluźnienie gruntu

  • przyspieszenie prac instalacyjnych

Wpłukiwanie

Metoda stosowana przy instalacji grodzic w bardzo spoistych lub zagęszczonych gruntach, gdzie siła młotów wibracyjnych może być niedostateczna do uzyskania wymaganego zagłębienia. Technika wpłukiwania polega na wytwarzaniu ciśnienia bezpośrednio pod stopą grodzicy, które rozluźnia i usuwa grunt pod elementem. Do zmiękczenia gruntu używa się strumienic powietrznych lub wodnych z nisko- lub wysokociśnieniowymi pompami wodnymi.

Wkopywanie

Metoda stosowana przy budowie ścian palowych o niewielkim zagłębieniu, polegająca na montażu grodzic w uprzednio wykopanym rowie a następnie wypełnianiu konstrukcji specjalnie dostosowanym do warunków gruntowych materiałem.