Ściany oporowe - ścianka szczelna oraz ścianka Larsena

Grodzice winylowe

Grupa Pietrucha jest globalnym liderem w produkcji i dystrybucji nowoczesnych grodzic winylowych EcoLock, o szerokim zastosowaniu w sektorze inżynierii lądowej i wodnej. Grodzice winylowe są przyjazną dla środowiska, lekką, nowoczesną i niezwykle wytrzymałą alternatywą dla tradycyjnych materiałów, takich jak stal, drewno czy beton.

Sektor budowlany wykorzystuje grodzice coraz częściej z uwagi na doskonałe parametry oraz możliwość obniżenia kosztów inwestycji, dzięki ich zastosowaniu.

Zastosowanie

Ze względu na wysoką odporność na czynniki biologiczne, atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, zakres wykorzystania grodzic winylowych EcoLock jest bardzo szeroki. Ich zastosowanie zamiast stalowych ścianek szczelnych, pozwala na obniżenie kosztów montażu oraz materiału. Zastąpienie nimi rozwiązań drewnianych umożliwia osiągnięcie wyższej wytrzymałości i odporności na warunki zewnętrzne.

 

Przykłady zastosowań:

Zabezpieczenie i regulacja brzegu rzek

Ze względu na prostotę dostosowania konstrukcji z użyciem grodzic EcoLock do naturalnych krzywizn brzegowych, znajdują one zastosowanie przy zabezpieczaniu i regulacji brzegów rzek, rowów czy kanałów.  

Ścianka szczelna i oporowa z systemem odciągów

Ścianki szczelne i ściany oporowe z możliwością stosowania odciągów i kotew pozwalają na zabezpieczenie brzegów zbiorników wodnych i rzek. Stanowią dodatkowe zabezpieczenie podnoszące wytrzymałość systemu.

Groble

Zastosowanie ścianek winylowych –- podczas budowy grobli w obrębie zbiorników wodnych oraz jako regulacja brzegu rzek pozwala na podwyższenie ich trwałości poprzez efektywne zabezpieczenie struktury przed podmywaniem.

Wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych

Rozwiązania z tworzyw sztucznych są wykorzystywane podczas budowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych, w celu ich wzmocnienia i uszczelnienia. Grodzice winylowe wykorzystane w konstrukcji wałów zapobiegają również przesiąkaniu wody w czasie powodzi.

Ściany oporowe

System grodzic winylowych EcoLock sprawdza się przy zabezpieczaniu skarp, osuwisk i wykopów. Ściany oporowe pozwalają również na estetyczne kształtowanie danego terenu.

Zabezpieczenie brzegu o zmiennym poziomie wody

Wysoka szczelność ścianek z tworzyw sztucznych, w połączeniu z ich estetyką, pozwala wykorzystywać je również do zabezpieczenia brzegów o zmiennym poziomie wody.

Ścianka szczelna

Grodzice winylowe zastosowane w celu ochrony terenów o zmiennym lub podwyższonym poziomie wód gruntowych, skutecznie ograniczają infiltrację wody oraz zabezpieczają przed stopniową erozją i niszczeniem.

Separacja terenów zagrożonych ekologicznie

Ścianka szczelna EcoLock może być stosowana w celu odseparowania zbiorników wodnych, czy też wód gruntowych od terenów, na których występuje zagrożenie ekologiczne (m.in. wysypiska śmieci, zakłady przemysłowe).