Zastosowanie

Kotwy gruntowe

W ramach kompleksowej obsługi, Grupa Pietrucha oferuje kotwy gruntowe o bardzo szerokim zastosowaniu. Przy konstrukcjach z wykorzystaniem grodzic, kotwy współpracują z otaczającym gruntem, gdzie oczep ścianki szczelnej jest „mocowany” przy pomocy stalowej lub betonowej płyty oporowej, zakopanej w odpowiedniej odległości od ścianki i połączonej z nią cięgnem prętowym. Ograniczenie w stosowaniu takich konstrukcji polegające na konieczności wykonania dużego wykopu w którym umieszczona jest płyta oporowa zostało  rozwiązane przez zastosowanie płyty oporowej o wydłużonym kształcie, wbijanej w grunt bez jego naruszenia.

Zastosowanie:

Montaż ścianek szczelnych i oporowych
Grupy Pietrucha

Kotwienie gabionów

Montaż ścianek oporowych
z elementów blokowych

Kotwienie różnych elementów
(ławki, kosze, wiaty itd.)

Kotwienie konstrukcji przemysłowych i handlowych
(rurociągi, lekkie konstrukcje stalowe, hale balonowe)

Kotwienie masztów i słupów przesyłowych

 

Zabezpieczenie fundamentów

Kotwenie obudów wykopów