Bariery automatyczne

Automatyczne Bariery Przeciwpowodziowe FloodWarden TECH

Ochrona nieruchomości przed niekontrolowanym zalaniem, jak również pozwala monitorować stany wód  zagrażających  rzek,  strug,  zbiorników czy kanałów melioracyjnych. System samopodnoszących się zapór zabezpiecza obiekty budowlane  przed  zalaniem  w  miejscach szczególnie  newralgicznych,  takich  jak przepusty  komunikacyjne,  wjazdy  do parkingów  podziemnych,  magazynów, piwnic  itp.,  jednocześnie  gwarantując pełną  przepustowość  ciągów komunikacyjnych,  zarówno  ruchu pieszego, jak i kołowego.

Zastosowanie

  • Najwyższej jakości ochrona przeciwpowodziowa budynków wielorodzinnych, garaży podziemnych, dróg dojazdowych lub całych ulic.
  • W pełni zautomatyzowane, wykonane ze stali nierdzewnej bariery, zapewniają najwyższą nośność dla samochodów osobowych oraz ciężarowych w stosunku do maksymalnego nacisku na oś.
  • Stanowią niezwykle skuteczną ochronę przeciwpowodziową wszędzie tam, gdzie konieczne jest zachowanie ruchu kołowego i pieszego.