Charakterystyka

IBS – Mobilne systemy przeciwpowodziowe

Grupa Pietrucha jest w Polsce wyłącznym dystrybutorem mobilnych systemów ochrony przeciwpowodziowej IBS, które pozwalają szybko i skutecznie zapobiegać skutkom zalania i powodzi, chroniąc obiekty mieszkalne, handlowe i przemysłowe przed żywiołem. IBS to nowoczesna i skuteczna ochrona przeciwpowodziowa będąca alternatywą dla doraźnych rozwiązań, takich jak worki z piaskiem czy zapory z drewna. Jakość i skuteczność systemu IBS, od wielu lat doskonale sprawdza się w walce z żywiołem na całym świecie. System może być również wykorzystany w obiektach przemysłowych, do konstrukcji szczelnych barier czy zamknięć remontowych.

Charakterystyka:

Skuteczne i wytrzymałe rozwiązanie

  • Elementy IBS nie korodują, są odporne na promienie UV i nie ulegają rozkładowi.

  • Podczas powodzi belki wypełniają się wodą, wzmacniając stabilność i szczelność przegrody.

  • Bariery IBS skutecznie chronią przed wdarciem się wody do wnętrza obiektów i są niezwykle odporne na obciążenia dynamiczne.

Szeroka gama zastosowań

  • System IBS znajduje zastosowanie m.in. jako element ochrony przeciwpowodziowej obszarów zurbanizowanych, zapora chroniąca przed wdarciem się wody do wnętrza budynku, bariera przemysłowa, zamknięcie remontowe.

  • Oferta IBS obejmuje również pokrywy i płyty do uszczelniania okien, drzwi, garaży.

Błyskawiczny montaż podczas alarmu powodziowego

  • Elementy IBS nie korodują, są odporne na promienie UV i nie ulegają rozkładowi.

  • Podczas powodzi belki wypełniają się wodą, wzmacniając stabilność i szczelność przegrody.

  • Bariery IBS skutecznie chronią przed wdarciem się wody do wnętrza obiektów i są niezwykle odporne na obciążenia dynamiczne.

Mobilność i łatwość przechowywania

  • System może być przechowywany na paletach systemowych wyposażonych w prowadnice wideł,  nóżki paletowe oraz pasy zabezpieczające.