Wodospusty

Wodospusty

Grupa Pietrucha oferuje szereg gotowych rozwiązań hydrotechnicznych wykorzystywanych w projektach związanych z gospodarowaniem wodami gruntowymi i opadowymi. Wodospusty winylowe są wytrzymałą, trwałą i praktycznie bezobsługową alternatywą dla tradycyjnych urządzeń melioracyjnych,  zapobiegających zjawisku spływu powierzchniowego na drogach leśnych, umożliwiających odprowadzanie wody opadowej z korony drogi.

Zastosowanie

Zapobieganie spływowi powierzchniowemu na drogach leśnych

Drogi leśne, ze względu na konieczne zagęszczenie gruntu w warstwie nawierzchni, które umożliwia przejmowanie dużych nacisków jednostkowych pochodzących od kół pojazdów, stwarzają dogodne warunki do formowania się na nich spływu powierzchniowego.

Rozwiązaniem zjawiska spływu powierzchniowego na drogach leśnych są wodospusty, czyli drogowe urządzenie melioracyjne umożliwiające odprowadzanie wody opadowej z korony drogi. Wodospusty wbudowywane są w konstrukcję nawierzchni na drogach o pochyleniu podłużnym większym niż 2%, nachylonym w stosunku do osi drogi 30%.