Wodospusty

 

Bariery automatyczne

Oferta zabezpieczeń przeciwpowodziowych Grupy Pietrucha obejmuje również w pełni automatyczne zapory przeciwpowodziowe z elektro-pneumatycznymi sterowaniem i zintegrowanym systemem zasilania. Automatyczne zapory przeciwpowodziowe to niezwykle skuteczna ochrona przeciwpowodziowa wszędzie tam, gdzie konieczne jest zachowanie ruchu kołowego i pieszego.

Zastosowanie

Zapobieganie spływowi powierzchniowemu na drogach leśnych

Drogi leśne, ze względu na konieczne zagęszczenie gruntu w warstwie nawierzchni, które umożliwia przejmowanie dużych nacisków jednostkowych pochodzących od kół pojazdów, stwarzają dogodne warunki do formowania się na nich spływu powierzchniowego.

Rozwiązaniem zjawiska spływu powierzchniowego na drogach leśnych są wodospusty, czyli drogowe urządzenie melioracyjne umożliwiające odprowadzanie wody opadowej z korony drogi. Wodospusty wbudowywane są w konstrukcję nawierzchni na drogach o pochyleniu podłużnym większym niż 2%, nachylonym w stosunku do osi drogi 30%.