Retencja - Zastawka małej retencji - Technologia - Pietrucha

Zastawki małej retencji

Jesteśmy globalnym liderem w produkcji i dystrybucji nowoczesnych rozwiązań winylowych o szerokim zastosowaniu w sektorze inżynierii lądowej i wodnej oraz projektach infrastrukturalnych z zakresu hydrotechniki. Opracowaliśmy innowacyjne rozwiązanie zwiększające skuteczność retencji w ekosystemach leśnych, które pozwala znacząco zminimalizować ryzyko wystąpienia suszy i powodzi. Winylowe zastawki małej retencji są trwałą i łatwą w obsłudze alternatywą dla tradycyjnych, drewnianych rozwiązań.

Technologia

retencja

Poziome szandory wykonane z PCV posiadają komory, które wraz z podnoszeniem się lustra wody napełniają się wodą. Ciężar wody w komorach powoduje uszczelnianie się zamków pomiędzy belkami - stanowiąc szczelną zaporę. System szandorów opartych na profilach Dhex został opracowany z myślą o mobilnych zaporach przeciwpowodziowych.

Nowoczesna, trwała i wytrzymała alternatywa dla tradycyjnych, drewnianych rozwiązań.

Zastawki małej retencji

System zastawki retencyjnej składa się z profili komorowych o kształcie przypominającym plaster miodu – Dhex. Taka geometria profilu gwarantuje wystarczającą wytrzymałość a przy okazji lekkość przy transporcie i montażu w trudno dostępnych miejscach.

Zastawki małej retencji technologia

Poziome szandory wykonane z PCV posiadają komory, które wraz z podnoszeniem się lustra wody napełniają się wodą. Ciężar wody w komorach powoduje uszczelnianie się zamków pomiędzy belkami - stanowiąc szczelną zaporę. System szandorów opartych na profilach Dhex został opracowany z myślą o mobilnych zaporach przeciwpowodziowych.

Profile połączone są zamkami wyposażonymi w uszczelkę, która gwarantuje praktycznie 100% szczelność ściany. Ściany profilu stanowią gładką powierzchnię na, której możliwe jest wykonanie struktury drewna integrującej się w otoczenie lasu.

Retencja wody w ekosystemie

Retencja wody w ekosystemie

Retencja wodna to zjawisko, polegające na okresowym magazynowaniu wody, co przekłada się na opóźnienie jej odpływu z danego terenu. W środowisku naturalnym wodę zatrzymują rzeki, jeziora, mokradła, skały. W przestrzeni zurbanizowanej, retencja powierzchniowa i gruntowa jest utrudniona. Wynika to przede wszystkim z kurczenia się pozbawionych asfaltu czy bruku powierzchni, które mogłyby przyjąć i zmagazynować wodę. Zjawisko to nazywa się antropopresją – uszczelnianiem gruntów. W konsekwencji rosnącej antropopresji, wskutek intensywnych opadów o natężeniu, które przekracza pojemność miejskiej kanalizacji coraz częściej jesteśmy świadkami lokalnych podtopień i miejskich powodzi. Z drugiej strony, ze względu na ograniczoną chłonność gruntu tereny zurbanizowane oraz tereny z nimi sąsiadujące są szczególnie narażone na szkodliwe działanie suszy. Problem suszy coraz częściej dotyka także obszary podmiejskie i wsie, gdzie zjawisko antropopresji występowało na ograniczoną skalę.