Usługi

W naszym nowoczesnym laboratorium wykonujemy badania na wytrzymałościowe geosyntetyków, jak również testy na zginanie
i badania na udarność profili geotechnicznych. Wszystkie badania prowadzone są na najnowocześniejszych maszynach wytrzymałościowych, posiadających wszelkie wymagane świadectwa wzorcowania.

Naszym klientom oferujemy również usługę zginania i okleinowania profili.

Informacja do oferty:

oferta@pietrucha.pl
+48 513 094 015