Kontrola jakości

Badania wytrzymałościowe

Oferujemy badania wytrzymałościowe produktów geosyntetycznych, prowadzone na najnowocześniejszych maszynach wytrzymałościowych, posiadających wszelkie wymagane świadectwa wzorcowania.

 

W laboratorium Grupy Pietrucha możliwe jest przeprowadzanie precyzyjnej kontroli jakości wyrobu gotowego pod kątem wytrzymałościowym. Wyniki wykonywanego badania są na bieżąco wyświetlane na ekranie monitora, natomiast po zakończeniu testu generowany jest szczegółowy raport zbiorczy.

Badania wykonywane są zgodnie z normą PN-EN ISO 10319:2015,  temperaturze 20±20C przez profesjonalnie przygotowany personel.

Nasza oferta obejmuje badania:

  • geotkaniny,
  • geowłokniny,
  • geokompozytów,
  • geodzianiny,
  • filcu,
  • geosiatek
  • georusztów
  • geotekstyliów.