Geosyntetyki

Badania wytrzymałościowe

Oferujemy badania wytrzymałościowe produktów geosyntetycznych, oraz badania na zginanie i udarność profili geotechnicznych. Nasze laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejsze maszyny wytrzymałościowe, posiadające wszelkie wymagane świadectwa wzorcowania.

 

 

 

Laboratorium kontrolno-jakościowe Grupy Pietrucha jest wyposażone w system do badań wytrzymałościowych, w tym:

 • maszynę wytrzymałościową Instron 5982 o obciążalności do 100kN,

 • zaawansowany wideo-ekstensometr AVE2 z polem widzenie do 310 mm,

 • uchwyty hydrauliczne bocznego działania do testów rozciągania wraz z wkładkami do uchwytów płaskich (zakres grubości próbki od 0-35 mm)

 • oprogramowanie Bluehill 3.

Nasza oferta obejmuje badania:

 • geotkaniny,
 • geowłokniny,
 • geokompozytów,
 • geodzianiny,
 • filcu,
 • geosiatek
 • georusztów
 • geotekstyliów

Badania wykonywane są zgodnie z normą PN-EN ISO 10319:2015, w temperaturze 20±20C przez wykwalifikowany personel.

Badania wytrzymałościowe - ulotka

Laboratorium kontrolno-jakościowe Grupy Pietrucha oferuje badania wytrzymałościowe produktów geosyntetycznych, prowadzone na najnowszej generacji maszynie wytrzymałościowej.

Wszystkie urządzenia będące wyposażeniem laboratorium tj. maszyna wytrzymałościowa, ekstensometr, taśmy miernicze, suwmiarki oraz mikrometry posiadają aktualne świadectwa wzorcowania.