Geosyntetyki

Badania wytrzymałościowe

Oferujemy badania wytrzymałościowe produktów geosyntetycznych, prowadzone na najnowocześniejszych maszynach wytrzymałościowych, posiadających wszelkie wymagane świadectwa wzorcowania.

 

Laboratorium kontrolno-jakościowe Grupy Pietrucha jest wyposażone w system do badań wytrzymałościowych, w tym:

  • maszynę wytrzymałościową Instron 5982 o obciążalności do 100kN,

  • zaawansowany wideo-ekstensometr AVE2 z polem widzenie do 310 mm,

  • uchwyty hydrauliczne bocznego działania do testów rozciągania wraz z wkładkami do uchwytów płaskich (zakres grubości próbki od 0-35 mm)

  • oprogramowanie Bluehill 3.

Badania wytrzymałościowe - ulotka

Laboratorium kontrolno-jakościowe Grupy Pietrucha oferuje badania wytrzymałościowe produktów geosyntetycznych, prowadzone na najnowszej generacji maszynie wytrzymałościowej.

Wszystkie urządzenia będące wyposażeniem laboratorium tj. maszyna wytrzymałościowa, ekstensometr, taśmy miernicze, suwmiarki oraz mikrometry posiadają aktualne świadectwa wzorcowania.