Profile geotechniczne

Badania wytrzymałościowe

Oferujemy badania wytrzymałościowe produktów geosyntetycznych, oraz badania na zginanie i udarność profili geotechnicznych. Nasze laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejsze maszyny wytrzymałościowe, posiadające wszelkie wymagane świadectwa wzorcowania.

 

 

 

Badania wytrzymałości na zginanie profili geotechnicznych

Oferujemy usługę określenia właściwości mechanicznych profili, płyt, lub konstrukcji cienkościennych przy zginaniu czteropunktowym lub trzypunktowym, zgodnie z normą lub według specyfikacji zamawiającego.

Na podstawie wyników oraz parametrów określonych na początku badania, oprogramowanie umożliwia obliczenie następujących parametrów: 

  • Moduł sprężystości przy zginaniu.
  • Maksymalny moment zginający.
  • Wytrzymałość na zginanie.
  • Sztywność. oraz inne wg. wytycznych klienta.

Badania udarności metodą Charpy’ego

Oferujemy usługę badania udarności profili z tworzyw sztucznych zgodnie z normą PN EN ISO 179 lub wg. specyfikacji klienta. Wyniki rejestrowane są w formie cyfrowej bezpośrednio przez młot Charpy’ego.

Przed przystąpieniem do badań młot jest pozycjonowany, kształtki do badań przygotowywane w sposób ciągły przez nóż obrotowy, dzięki czemu wszystkie kształtki są powtarzalne. Wyniki są rejestrowanie i zapisywane w formie cyfrowej dla każdej kształtki.

Po zakończeniu testu wygenerowane zostaje sprawozdanie z badań, zawierające wyniki badań przedstawione w formie opisowej i tabelarycznej.

 

Badania wytrzymałości na zgninanie i udarności profili - ulotki

Laboratorium kontrolno-jakościowe Grupy Pietrucha oferuje badania wytrzymałościowe na zgninanie i udarności profili geotechnicznych. Szczegóły:

Wszystkie urządzenia będące wyposażeniem laboratorium posiadają aktualne świadectwa wzorcowania.