Profile geotechniczne

Badania wytrzymałościowe

Oferujemy badania wytrzymałościowe produktów geosyntetycznych, prowadzone na najnowocześniejszych maszynach wytrzymałościowych, posiadających wszelkie wymagane świadectwa wzorcowania.

 

Badania wytrzymałości na zginanie profili geotechnicznych

Oferujemy usługę określenia właściwości mechanicznych profili, płyt, lub konstrukcji cienkościennych przy zginaniu czteropunktowym lub trzypunktowym, zgodnie z normą lub według specyfikacji zamawiającego.

Na podstawie wyników oraz parametrów określonych na początku badania, oprogramowanie umożliwia obliczenie następujących parametrów: 

  • Moduł sprężystości przy zginaniu.
  • Maksymalny moment zginając.
  • Wytrzymałość na zginanie.
  • Sztywność. oraz inne wg. wytycznych klienta.

Badania udarności metodą Charpy’ego

Oferujemy usługę badania udarności profili z tworzyw sztucznych zgodnie z normą PN EN ISO 179 lub wg. specyfikacji klienta. Wyniki rejestrowane są w formie cyfrowej bezpośrednio przez młot Charpy’ego.

Przed przystąpieniem do badań młot jest pozycjonowany, kształtki do badań przygotowywane w sposób ciągły przez nóż obrotowy, dzięki czemu wszystkie kształtki są powtarzalne. Wyniki są rejestrowanie i zapisywane w formie cyfrowej dla każdej kształtki.

Po zakończeniu testu wygenerowane zostaje sprawozdanie z badań, zawierające wyniki badań przedstawione w formie opisowej i tabelarycznej.

 

Badania wytrzymałości na zgninanie i udarności profili - ulotki

Laboratorium kontrolno-jakościowe Grupy Pietrucha oferuje badania wytrzymałościowe na zgninanie i udarności profili geotechnicznych. Szczegóły:

Wszystkie urządzenia będące wyposażeniem laboratorium posiadają aktualne świadectwa wzorcowania.