Polityka Prywatności - serwisy społecznościowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

skierowana do osób odwiedzający serwisy społecznościowe

S. i A. Pietrucha Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10 z siedzibą w Błaszkach (98-235 Błaszki), KRS 0000034784; NIP 7282264793, posiada konta na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram, LinkedIn oraz YouTube. Konta prowadzone są w celu informowania za ich pomocą o prowadzonej działalności, promowaniu wydarzeń, upowszechnianiu wiedzy
o wytwarzanych produktach oraz realizowanych zleceniach.

Każdy kanał mediów społecznościowych ma własną politykę dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Dostawcy serwisów:

Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia)

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

YouTube dostarczany jest przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce prywatności serwisu na stronie:

Facebook, Instagram, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook:  https://www.facebook.com/privacy/explanation.; https://www.facebook.com/about/privacy/update: 

https://www.facebook.com/policies/cookies/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/.

 

S. i A. Pietrucha Sp. z o.o. jako użytkownik serwisów społecznościowych ma możliwość przejrzenia Państwa profilu publicznego, a także skontaktowania się z Państwem poprzez dostępny w danym serwisie komunikator.

1. S. i A. Pietrucha Sp. z o.o. przetwarza dane osób, które dokonały kliknięcia ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj”, opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu w serwisie społecznościowym takie, jak: identyfikator (zawierający imię i nazwisko lub nick),zdjęcie profilowe, inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek), treść Państwa komentarzy,  automatycznie zbierane dane techniczne dotyczące wizyty użytkownika w serwisie społecznościowym (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której Państwo korzystają, typ systemu operacyjnego itp.), anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających  dostępne za pomocą dostępnej funkcji w danym serwisie społecznościowym, stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z wymienionych serwisów,  gromadzone dzięki plikom „cookies", z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych w danym serwisie społecznościowym, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.
 
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

prowadzenia konta na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn czy You Tube, na warunkach oraz na zasadach określonych przez  administratorów tych serwisów i zgodnie z obowiązującymi w tych serwisach regulaminami, oraz informowania za ich pomocą o naszej aktywności i działalności, promowaniu różnych wydarzeń, promocji, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz
w celu komunikacji za  pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, takich jak odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f.) RODO);

statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych -  działania te są realizowane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
w celu zapewnienia komunikacji, oraz rozpatrywanie zapytań, a także realizowania marketingu własnego oraz dbania o wizerunek (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f.) RODO);

w przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić
w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora Danych, podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym naszych serwisów i świadczonych za ich pośrednictwem usług elektronicznych
(w szczególności dostawcom: oprogramowania komputerowego do prowadzenia naszych serwisów, poczty elektronicznej i hostingu oraz oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia  z zakresu obsługi klienta i wsparcia IT dla fanpage`y, przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki na nasze zlecenie, dostawcom prawnych i doradczych zapewniających wsparcie prawne lub doradcze, dostawcom wtyczek społecznościowych, skryptów oraz narzędzi umożliwiających integrację strony serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług z usługami elektronicznymi zewnętrznych portali społecznościowych zgodnie
z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na poleceniami Administratora;

właścicielowi portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram, LinkedIn; Twitter, YouTube;

podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

4. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, np. podmiotom
z grupy Google, na podstawie oświadczenia dotyczącego Tarczy Prywatności,
w którym Google deklaruje przestrzeganie zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ze Szwajcarii. Państwa dane osobowe mogą być ponadto przekazywane do Państw trzecich, takich jak Stany Zjednoczone oraz inne kraje, w których dostępny jest serwis Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn lub Youtube. Podmioty te zgodnie deklarują wykorzystanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w oparciu o decyzje Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, do których dane mogą być przekazywane.

5. Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

6. Okres przechowywania danych

okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane oraz przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako Administratora Danych;

dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania we wskazanym celu lub gdy ustalimy, że dane uległy dezaktualizacji;

dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji dostępnych w danym serwisie społecznościowym będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie, zgodnie z obowiązującymi w tym serwisie zasadami;

w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw

7. Prawa przysługujące Państwu w związku z ochroną danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania danych,  usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
w przypadkach przewidzianych prawem,  uzyskania kopii Państwa danych,   przeniesienia danych osobowych, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Gdy uznają Państwo, że Administrator podczas przetwarzania Pana danych osobowych naruszył przepisy RODO, wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami elektronicznie poprzez adres e-mail: rodo@pietrucha.pl lub pod adresem pocztowym siedziby Administratora wskazanym powyżej. Ważne: korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji. Korespondencja nie zawierająca tych danych pozostanie bez rozpoznania.

Prawo do wniesienia sprzeciwu „marketingowego” - jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane na zasadzie dobrowolności ich podania, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeglądania, komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, takich jak komentarze oraz prywatne wiadomości.

W związku ze specyfiką funkcjonowania wskazanych serwisów społecznościowych, informacje o działaniu podejmowanym przez użytkowników na tych stronach są jawne.