Biblioteka Jagiellońska - zabezpieczenie przeciwpowodziowe

Biblioteka Jagiellońska - zabezpieczenie przeciwpowodziowe

FloodWarden, Polska

Zabezpieczenia przeciwpowodziowe FloodWarden zainstalowano w siedzibie biblioteki, budynku Kliniki Papieru oraz dwóch budynkach mieszczących rozdzielnie elektryczne, maszynownie oraz inne urządzenia techniczne.

Wysokość zapór: 400mm i 800mm

Wróć