Darłowo: grodzice PVC w projekcie modernizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych

Darłowo: grodzice PVC w projekcie modernizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych

Grodzice, Polska

Lokalizacja: Darłowo
Produkt: Grodzice winylowe

Grodzice winylowe EcoLock zostały wykorzystane w projekcie modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych i poprawy warunków przepływu wód w obrębie miasta Darłowa.

Dzięki przeprowadzonym pracom, rozwiązany został problem sezonowych podtopień. Wykonanie urządzeń i obiektów hydrotechnicznych poprawiło warunki przepływu wód w obrębie miasta. Rzeka Wieprza i Kanał Młyński zostały uregulowane poprzez m.in. udrożnienie koryta rzeki, ale i przebudowę urządzeń infrastruktury melioracyjnej i hydrotechnicznej.

Odnowione wały będą stanowić skuteczne zabezpieczeni miasta przed wezbraniem wody.

Wróć