Grodzice winylowe jako element infrastruktury przeciwpowodziowej

Grodzice winylowe jako element infrastruktury przeciwpowodziowej

Grodzice, Polska

Lokalizacja: Maciejowice, Garwolin
Produkt: Grodzice winylowe

Montaż grodzic winylowych w projekcie modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych na Wiśle w okolicach Garwolina.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów znajdujących się w pobliżu poprzez wykonanie ich przebudowy do osiągnięcia parametrów wymaganych dla obiektów zaliczanych do II klasy ważności.

Produkt: GW 610/9 o długości 8 m

Wróć